Prowin

1501 – 1507 SANAYİ AR-GE
DESTEK PROGRAMI
2022-1 ÇAĞRI DUYURUSU

1501 SANAYİ ARGE
DESTEK PROGRAMI

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

• Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
• Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
• Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
• Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
• Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
• Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

• Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
• Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
• Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
• Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
• Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
• Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Hedefler

• Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
• Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
• Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
• Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,
• Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi
• Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesidir.

Hedefler

• Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
• Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
• Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
• Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,
• Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi
• Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesidir.

Çağrıya Özel Şartlar

• Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir.
• Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

Çağrıya Özel Şartlar

• Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir.
• Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

Desteklenen Gider Kalemleri

• Personel giderleri
Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
• Malzeme ve sarf giderleri
• Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
• Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleridir.

Desteklenen Gider Kalemleri

• Personel giderleri
Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
• Malzeme ve sarf giderleri
• Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
• Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleridir.

1507 SANAYİ ARGE
DESTEK PROGRAMI

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

• Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
• Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
• Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
• Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
• Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
amaçlanmaktadır.

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

• Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
• Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
• Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
• Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
• Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenecektir.

Hedefler

• Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
• Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
• İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
• Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

Hedefler

• Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
• Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
• İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
• Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

Çağrıya Özel Şartlar

• Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir.
• Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

Çağrıya Özel Şartlar

• Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir.
• Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

Desteklenen Gider Kalemleri

• Personel giderleri
• Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
• Malzeme ve sarf giderleri
• Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
• Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleridir.

Desteklenen Gider Kalemleri

• Personel giderleri
• Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
• Malzeme ve sarf giderleri
• Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
• Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleridir.