▶ AR-GE & TASARIM MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

Tüm sanayi ülkelerindeki kamu sektörü, Ar-Ge kredileri ve sübvansiyonları, ulusal Ar-Ge laboratuvarları ve vergi indirimleri gibi çeşitli araçları kullanarak teknolojik değişimi teşvik etmeye çalışmaktadır. 

Bu kapsamda Türkiye’de 2008 yılında yayınlanan 5746 Sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım merkezleri kavramları tanımlanmış, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kamu desteklerinin tek noktada birleştirilmesi sağlanmış, böylelikle teşviklerin daha sistemli ve izlenebilir bir biçimde sunulması ve çıktıların ölçülebilmesi hedeflenmiştir. Ancak Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilişkin beklentiler yüksek tutulmuş ve oldukça zorlu bir gereklilikler listesi işletmelere sunulmuştur.

Ar-Ge veya tasarım merkezi kurma kararı alan müşteri firmaların sürecine tam konsantrasyonla dahil olan PROWIN CONSULTING; gözlem ve tecrübeleri doğrultusunda başvuru prosedürlerini gerçekleştirmekte, Ar-Ge ve inovasyon stratejilerini oluşturmakta ve analiz/kurulum/teknik çalışmalara ilişkin süreci başarıyla yürütmektedir.

 • PROWIN CONSULTING; müşteri firmanın, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir teknik olan SWOT Analizi ile “Ar-Ge Tasarım Danışmanlığı” sürecini başlatmaktadır. 
 • Sektörlere özgü uzmanlıklara sahip ekibimiz başvuru işlemlerini yürütmekte, kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olup, güncel değişikliklere ilişkin geri-bildirimlerde bulunmakta ve ilgili tüm organizasyonlara aktif olarak katılım sağlamaktadır.
 • Teknik ve mali izlemelerde bulunarak düzenli raporlama işlemleri gerçekleştiren PROWIN CONSULTING; sürecin her aşamasında firmalarla birlikte hareket etmektedir. 

Program neyi amaçlıyor?

 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Tasarım merkezi nedir?

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Ar-Ge ve Tasarım İndirimi
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 • Sigorta Primi Desteği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği
 • Gümrük Vergisi İstisnası
 • Diğer Teşvik Unsurları

FORMU GÖNDERİN SİZİ ARAYALIM


İhracat Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Hibe Teşvik Danışmanlığı
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı
Fizibilite Danışmanlığı
İhracat Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Hibe Teşvik Danışmanlığı
Fizibilite Danışmanlığı

PROWIN GENEL MERKEZ

Mustafa Kemal Mahallesi 2132. Sokak
Gökçencadde Plaza No:3 D/5 06510
Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 230 39 36
Telefon: +90 312 230 39 35
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN MÜHENDİSLİK

Mahall İş Merkezi C2 Blok No:85 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 999 70 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN İSTANBUL

Barbaros Mah. Kardelen Sokak Palladium Tower Kat 10 No: 2
Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 216 687 08 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN HOLLANDA

Prowin Netherlands: Aartsbisschop
Romerostraat 157, 3573 AG
Utrecht/Netherlands

Telefon:+310619786423

Email: netherlands@prowindanismanlik.com