Prowin

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI (TEYDER) YENİLİK DESTEK PROGRAMI
Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI (TEYDEB) YENİLİK DESTEK PROGRAMI
Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu

Programın Amacı

Eurostars çağrısı kapsamında özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılarak özel sektör kuruluşlarının uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması hedeflenmektedir.

Programın Amacı

Eurostars çağrısı kapsamında özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılarak özel sektör kuruluşlarının uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması hedeflenmektedir.

Program Uygunluk Kriterleri

Proje konsorsiyumu, katılımcı bir ülkeden* yenilikçi bir KOBİ tarafından yönetilmelidir.
Proje konsorsiyumu birbirinden bağımsız en az iki kuruluştan oluşmalıdır.
Proje konsorsiyumu, bir AB veya HORIZON EUROPE ilişkili Ülkeden gelen en az bir kuruluşla birlikte en az iki katılımcı ülkeden kuruluşlardan oluşmalıdır.
Katılımcı ülkelerdeki KOBİ’lerin bütçesi (herhangi bir alt yüklenici hariç) toplam proje maliyetinin %50’si veya daha fazlası olmalıdır.
Hiçbir katılımcı veya ülke, proje bütçesinin %70’inden fazlasından sorumlu olamaz .

Program Uygunluk Kriterleri

Proje konsorsiyumu, katılımcı bir ülkeden* yenilikçi bir KOBİ tarafından yönetilmelidir.
Proje konsorsiyumu birbirinden bağımsız en az iki kuruluştan oluşmalıdır.
Proje konsorsiyumu, bir AB veya HORIZON EUROPE ilişkili Ülkeden gelen en az bir kuruluşla birlikte en az iki katılımcı ülkeden kuruluşlardan oluşmalıdır.
Katılımcı ülkelerdeki KOBİ’lerin bütçesi (herhangi bir alt yüklenici hariç) toplam proje maliyetinin %50’si veya daha fazlası olmalıdır.
Hiçbir katılımcı veya ülke, proje bütçesinin %70’inden fazlasından sorumlu olamaz .

Proje Süresi

Maksimum proje süresi 36 aydır.

Proje Bütçesi üst Sınırı

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

Proje Süresi

Maksimum proje süresi 36 aydır.

Proje Bütçesi üst Sınırı

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

Sermaye şirketlerinin desteklenen
gider kalemleri

a) Personel giderleri
b) Seyehat giderleri
c) Danışmanlık giderleri
ç) Hizmet alımı giderleri
d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
e) Malzeme ve sarf giderleri
f) Genel gider (Uluslararası Eurostars projesinde
koordinatör olması durumunda %20, bunun dışındaki sermaye şirketleri için %10)

Sermaye şirketlerinin desteklenen
gider kalemleri

a) Personel giderleri
b) Seyehat giderleri
c) Danışmanlık giderleri
ç) Hizmet alımı giderleri
d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
e) Malzeme ve sarf giderleri
f) Genel gider (Uluslararası Eurostars projesinde
koordinatör olması durumunda %20, bunun dışındaki sermaye şirketleri için %10)

Destek oranı %60’tır. Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin üst limiti destek unsurlarına göre farklılık göstermektedir.

Program Süresi Nedir?

Program 24 aylık dönemler halinde
sürdürülmektedir.

Destek Oranı

Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür.

Program Süresi Nedir?

Program 24 aylık dönemler halinde
sürdürülmektedir.

Destek Oranı

Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür.

Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 4 Kasım 2021

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 10 Kasım 2021

Ulusal ön proje başvuruları için son tarih 16 Kasım 2021

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Kore Cumhuriyeti, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 4 Kasım 2021

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 10 Kasım 2021

Ulusal ön proje başvuruları için son tarih 16 Kasım 2021

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Kore Cumhuriyeti, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.