Prowin

Fizibilite & Araştırma
Danışmanlığı

Fizibilite & Araştırma Danışmanlığı

Fizibilite & Araştırma
Danışmanlığı

Master Planlar

Uzun vadeli ve geniş çaplı yol gösterici yapısıyla dikkat çeken master planlar kurumların analiz yapma ve strateji üretme sürecine katkıda bulunacak şekilde firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Envanter Çalışmaları

Kaynakların belirlenmesi yoluyla gelecekteki yatırımları şekillendirmeye yarayan bu çalışmaların içeriği belirlenen konuda ve yerde varlıklarının niteliğinin ve niceliğinin tespitini ortaya koymak amacıyla hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar firmamız tarafından yapılmaktadır.

Hizmetler

Master Planlar

Uzun vadeli ve geniş çaplı yol gösterici yapısıyla dikkat çeken master planlar kurumların analiz yapma ve strateji üretme sürecine katkıda bulunacak şekilde firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Envanter Çalışmaları

Kaynakların belirlenmesi yoluyla gelecekteki yatırımları şekillendirmeye yarayan bu çalışmaların içeriği belirlenen konuda ve yerde varlıklarının niteliğinin ve niceliğinin tespitini ortaya koymak amacıyla hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar firmamız tarafından yapılmaktadır.

Sektörel Analizler

İlgili sektörün ulusal ve uluslararası ekonomideki yerinin belirlenmesini, rekabet gücünü, eksiklikleri ve ihtiyaçları analiz ederek sektörel politika önerileri sunan sektörel analiz raporları firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Raporu

İhracata başlamak isteyen ya da ihracat satış hacmini genişletmek isteyen işletmelerin doğru pazarları belirlemelerine, pazara giriş koşullarını ve pazara ilişkin ek şartları öğrenmelerine olanak sağlayan bu rapor firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Sektörel Analizler

İlgili sektörün ulusal ve uluslararası ekonomideki yerinin belirlenmesini, rekabet gücünü, eksiklikleri ve ihtiyaçları analiz ederek sektörel politika önerileri sunan sektörel analiz raporları firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Raporu

İhracata başlamak isteyen ya da ihracat satış hacmini genişletmek isteyen işletmelerin doğru pazarları belirlemelerine, pazara giriş koşullarını ve pazara ilişkin ek şartları öğrenmelerine olanak sağlayan bu rapor firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Raporu

İhracata başlamak isteyen ya da ihracat satış hacmini genişletmek isteyen işletmelerin doğru pazarları belirlemelerine, pazara giriş koşullarını ve pazara ilişkin ek şartları öğrenmelerine olanak sağlayan bu rapor firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Fizibilite Raporu

Fizibilite, herhangi bir yatırım veya projeyi başlama kararı vermeden önce gerekli olan tüm bilgilerin sistematik bir şekilde ele edilmesidir. Bu bilgilerin bir arada sunulduğu fizibilite raporu hazırlanmasıyla iş, yatırım veya projeye girip girmeyeceğiniz hakkında soruların cevapları görülebilir ve karar verilebilir. Ekonomik, teknik, sosyal, finansal ve yasal araştırmalar içerebilecek fizibilite raporları istenen bilgilerin toplanmasıyla firmamız tarafından hazırlanmaktadır

Fizibilite Raporu

Fizibilite, herhangi bir yatırım veya projeyi başlama kararı vermeden önce gerekli olan tüm bilgilerin sistematik bir şekilde ele edilmesidir. Bu bilgilerin bir arada sunulduğu fizibilite raporu hazırlanmasıyla iş, yatırım veya projeye girip girmeyeceğiniz hakkında soruların cevapları görülebilir ve karar verilebilir. Ekonomik, teknik, sosyal, finansal ve yasal araştırmalar içerebilecek fizibilite raporları istenen bilgilerin toplanmasıyla firmamız tarafından hazırlanmaktadır