FİZİBİLİTE & ARAŞTIRMA DANIŞMANLIĞI

Yeni bir iş girişiminde bulunmak oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. 

Yatırım planlama sürecinde analitik bir araç olarak kullanılan fizibilite çalışması, bir işletmenin belirli varsayımlar karşısında sergileyeceği performansı göstermektedir. Bu varsayımlar tesis, ekipman, üretim süreci gibi teknolojik unsurlar olabileceği gibi sermaye ihtiyacı, mal ve hizmetlerin maliyeti ve fiyatı gibi finansal unsurlar da olabilmektedir. Yatırım yapacak potansiyel müşteriler, ilgili iş fikrinin ekonomik olarak yapılıp yapılamayacağını görmek istediğinden fizibilite çalışması bu yönü ile projeler için oldukça önem arz etmektedir.

Uygun ve etkili bir fizibilite çalışması projenin performansı açısından en önemli aşamadır.

Fizibilite çalışması, bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanma olasılığını belirlemek için ekonomik, teknik ve yasal analizleri içinde barındıran bir yöntemdir. Proje sahipleri veya yöneticiler zamandan ve paradan tasarruf sağlamak için fizibilite çalışmalarını kullanmaktadırlar. Başka bir ifadeyle sağladığı bilgilerle bir işletmenin riskli işlere girmesine engel olmaktadır. Böylece başarısızlık durumunda oluşabilecek zaman ve para kaybının önüne geçilebilmektedir.

prowin consultıng; fizibilite araştırmaları kapsamında yürüttüğü teknik, ekonomik ve finansal çalışmalar sayesinde müşteri firmaların projeleri hakkındaki şüphelerini görebilmesini ve giderebilmesini sağlamaktadır.

  • İş fikrinin kapsamı, yapılacağı sektörü ve sahip olduğu özellikleri dahilinde PROWIN CONSULTING bünyesinde proje ile ilgilenecek, uygun niteliklerde bir ekip organize edilmektedir.
  • Fizibilite araştırma danışmanlığı hizmeti kapsamında fiziksel ve teknik verilerin, ekonomik kısıtların, mali tablo ve hukuki durumların değerlendirildiği bir ön inceleme sürecine başlanmaktadır.
  • Teknik/ekonomik incelemeleri ve mali kayıt/belge analizleriyle alan çalışması yürütülmektedir.
  • Yatırım tutarı, işletme sermayesi, tam kapasitede gelir ve gider hesaplamaları, arz-talep öngörüleri, Pazar koşulları ve proje finansman dengesinin tartılmasıyla nihai değerlendirme gerçekleştirilmekte; raporlama adımıyla süreç sonlandırılmaktadır.
  • Yatırım sürecinde ilişki içinde bulunulacak kurumların tespiti yapılmakta ve gerekli görüldüğü durumlarda kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliği sağlanmaktadır.

FORMU GÖNDERİN SİZİ ARAYALIM


İhracat Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Hibe Teşvik Danışmanlığı
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı
Fizibilite Danışmanlığı
İhracat Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Hibe Teşvik Danışmanlığı
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

PROWIN GENEL MERKEZ

Mustafa Kemal Mahallesi 2132. Sokak
Gökçencadde Plaza No:3 D/5 06510
Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 230 39 36
Telefon: +90 312 230 39 35
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN MÜHENDİSLİK

Mahall İş Merkezi C2 Blok No:85 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 999 70 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN İSTANBUL

Barbaros Mah. Kardelen Sokak Palladium Tower Kat 10 No: 2
Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 216 687 08 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN HOLLANDA

Prowin Netherlands: Aartsbisschop
Romerostraat 157, 3573 AG
Utrecht/Netherlands

Telefon:+310619786423

Email: netherlands@prowindanismanlik.com