Prowin

UFUK AÇAN BİR
GELECEĞE

Ufuk Avrupa Programı

Avrupa Birliği 9 Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro’luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa Nedir?

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

1 – Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
2 – Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
3 – Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

1 – Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
2 – Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
3 – Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır.

Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır.

Ufuk Avrupa Programı yapısı
aşağıda sunulmaktadır.

Ufuk Avrupa Programı yapısı
aşağıda sunulmaktadır.

Bilimsel
Mükemmeliyet

Avrupa Araştırma Konseyi

MSCA Eylemleri

Altyapılar

Küresel Sorunlar ve
Endüstriyel Rekabet

Sağlık
Kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplumlar
Sivil Güvenlik
Dijitali endüstri ve uzay
İklim, enerji ve mobilite
Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre

Ortak Araştırma Merkezi

Yenilikçi
Avrupa

Avrupa Yenilik Konseyi

Avrupa Yenilik Ekosistemi

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü

Bilimsel
Mükemmeliyet

Avrupa Araştırma Konseyi

MSCA Eylemleri

Altyapılar

Küresel Sorunlar ve
Endüstriyel Rekabet

Sağlık
Kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplumlar
Sivil Güvenlik
Dijitali endüstri ve uzay
İklim, enerji ve mobilite
Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre

Ortak Araştırma Merkezi

Yenilikçi
Avrupa

Avrupa Yenilik Konseyi

Avrupa Yenilik Ekosistemi

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü

Katılımın Yaygınlaştırılması ve ERA’nın Güçlendirilmesi

Mükemmeliyetin Paylaşımı ve Yayılımı

Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu
ve Geliştirilmesi

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Komisyon tarafından belirlenen 5 misyon aşağıda belirtilmektedir.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Komisyon tarafından belirlenen 5 misyon aşağıda belirtilmektedir.

Kanser Misyonu: Conquering Cancer: Mission Possible

İklim Değişikliği Misyonu: Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe

Okyanus ve Sular Misyonu: Regenerating our Ocean and Waters

İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens

Kanser Misyonu: Conquering Cancer: Mission Possible

İklim Değişikliği Misyonu: Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe

Okyanus ve Sular Misyonu: Regenerating our Ocean and Waters

İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens