İHRACAT GELİŞTİRME DESTEKLERİ

Tasarım Desteği

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
 • Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
 • İş Birliği Kuruluşlarının Desteklenmesi
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir? 

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin oran ve üst limitleri desteklenecek faaliyetlere göre farklılık göstermektedir.

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Program neyi amaçlıyor?

Program, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Müracaat ve Doküman İnceleme Giderleri
 • Belgelendirme Tetkik Giderleri
 • İlk Yıla Ait Belge Kullanım Ücretleri
 • Test/Analiz Raporu Giderleri
 • Zorunlu Kayıt Ücretleri
 • Tarım Ürünleri Analizine İlişkin Sağlık
 • Güvenlik Sertifikası Ücreti
 • Tarım Ürünleri Analizine İlişkin Akreditasyon Ücreti

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Bu Karar kapsamında şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir. 
 • Bu Karar kapsamında Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. 
 • Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

Program neyi amaçlıyor?

Program, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Makine, Ekipman, Donanım Alımı
 • Yazılım Alımı
 • Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
 • Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir? 

Şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği
 • Sanal Ticaret Heyeti Desteği
 • Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
 • Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi
 • Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL’ye kadar desteklenir.  
 • Sanal ticaret heyeti desteği kapsamında %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 
 • Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında %75 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 
 • Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi kapsamında %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 
 • Sanal fuar organizasyonu desteği kapsamında %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Ulaşım/Konaklama

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir? 

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım Desteği

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Satın Alınan Sektör, Ülke, Yurt Dışında Yerleşik Şirket veya Marka Odaklı Rapor Giderleri
 • Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımlarına Yönelik Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Yurtdışı Bireysel Fuar Katılım Desteği

Program neyi amaçlıyor?

Program, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Üretici Şirketler Tarafından Gerçekleştirilecek Bireysel Fuar Katılımları
 • Katılımcının Stant Alanı

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 92.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 140.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 472.000 Türk Lirasını geçemez.

Yurtdışı Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Sınai ve Ticari Şirketler Veya Bu Şirketlerle Aralarında Organik Bağ Bulunan Ve Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Şirket Veya Şubeleri Tarafından Yurt Dışında Açılan Birimlerin Kira Giderleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Kira giderleri birimin cinsine (depo, ofis, showroom vb.) ve şirketlerin sınai ya da ticari şirket olmasına göre %40-%50 arasında ve yıllık 75.000 Dolar- 120.000 Dolar aralığında desteklenir. 
 • Destek oranı faaliyetin yapılacağı ülkeye göre 10 baz puan, şirket merkezinin bulunduğu ile göre ise 20 baz puan artırılabilir.

Yurtdışı Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Program neyi amaçlıyor?

Program, Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca veya bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Giderler

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; %60 oranında koşullara göre 150.000 dolar – 250.000 dolar aralığında desteklenir. 
 • Destek oranı faaliyetin yapılacağı ülkeye göre 10 baz puan, şirket merkezinin bulunduğu ile göre ise 20 baz puan artırılabilir.

Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
 • Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin oranı ve üst limitleri desteklenecek unsurlara göre farklılık göstermektedir. 
 • Destek oranı faaliyetin yapılacağı ülkeye göre 10 baz puan, şirket merkezinin bulunduğu ile göre ise 20 baz puan artırılabilir.

FORMU GÖNDERİN SİZİ ARAYALIM


Kalkınma Ajansı Destekleri
Kosgeb Destekleri
Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı
Tubitak Destekleri

PROWIN GENEL MERKEZ

Mustafa Kemal Mahallesi 2132. Sokak
Gökçencadde Plaza No:3 D/5 06510
Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 230 39 36
Telefon: +90 312 230 39 35
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN MÜHENDİSLİK

Mahall İş Merkezi C2 Blok No:85 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 999 70 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN İSTANBUL

Barbaros Mah. Kardelen Sokak Palladium Tower Kat 10 No: 2
Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 216 687 08 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN HOLLANDA

Prowin Netherlands: Aartsbisschop
Romerostraat 157, 3573 AG
Utrecht/Netherlands

Telefon:+310619786423

Email: netherlands@prowindanismanlik.com