İhracatta Pazar Analizinin Önemi Nedir?

İhracat yapmaya karar veren firmaların başlangıçta en çok zorlandığı konulardan bir tanesi de şüphesiz doğru pazarın seçimidir. Uluslararası Ticaret Dünyasının, bolluk içerisinde, her ürüne yönelik talepleri olan büyük bir pazar olduğunu düşündüğümüzde de bunun ne kadar önemli olduğunu fark etmemek şüphesiz ki kaçınılmaz. Firmaların bu başlangıç noktasında yanlış bir hamle yapmamak adına en büyük yardımcıları farklı sektörlere hizmet vererek bakış açısını geliştirmiş olan İhracat Danışmanlığı Şirketleri. İhracat Danışmanlığı stratejinin belirlenmesinden, hangi pazarda hangi ürünle yol alınacağından, tekliflerin alınarak satışın gerçekleşmesine kadar uzun bir süreç. Peki şirketler karışık bir düzen içerisinde bulunan pazarlar içerisinden kendilerine en uygun olan homojen grupları nasıl belirlemeli? Prowin İhracat Danışmanlığı olarak ilk adımının önemini, pazar bölümlemesinin faydalarını anlatarak vurguluyoruz. Pazar bölümlemesi ile doğru ürününüz ile yola çıkabilirsiniz. Kaynaklarını daha verimli şekilde kullanabilirsiniz. Müşterileriniz beklentilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlarsınız. Rakiplerinizi daha iyi analiz ederek hangi pazarda nasıl bir strateji izliyorlar görmüş olursunuz. Performansınızı farklı pazarlara göre ayrı ayrı analiz edebilirsiniz. Bunun içinde yapılması gerekenlerin başında hedeflenmesi olası potansiyel pazarları birbirinde farklılaştıran özellikleri etkin şekilde belirlemek kritiktir. 

İhracat Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında danışan firmalarımızla beraber uluslararası ticarete uygun olduğunu düşündüğümüz ürünleri belirledikten sonra ürüne ve üreticilere yönelik kodların belirlenmesi pazar araştırma öncesi ilk aşamadır. GTİP diğer bir değişle Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan 12’li haneli bir koddur. Her ülkenin tarife cetvelinin esasını Harmonize Sistem oluşturmaktadır. Tüm dünyadaki adıyla HS-Code’lar belli ürün gruplarının ticareti konusunda ciddi veriler vermektedirler. GTİP kodlarının detaylandırılmasının ülkelere göre farklı anlamlarda olmasına rağmen ilk altı hanesi tüm dünya için aynıdır. Bu da alt ürün gruplarına inmeden belli sektöre yönelik bir ürün grubunun ticari verileri konusunda inceleme yapmamıza imkan verecektir. Örnek vermek gerekirse 841480 numaralı GTİP kodu “Diğer hava pompaları, diğer kompresörler, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus diğer davlumbazlar” tanımına sahiptir. Bu GTİP kodunun altında yer alan 841480111000 numaralı GTİP kodu ise ülkemizde “Tek kademeli turbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar” tanımına sahiptir. Burada 12 hanenin ülkelere göre yaratacağı farklılığın bizi yanlış pazara yönlendirme riskindense tüm dünya için ortak olan 6 haneli GTİP üzerinde doğrudan bir üst başlık olan hava pompaları ve kompresör pazarını analiz etmek daha doğru bir seçim olacaktır. Ticaret verilerinin bizleri yönlendirdiği potansiyel hedef pazarlara göre ihracat stratejimizi geliştirmeden önce uluslararası iş geliştirme için yine kritik olacak diğer faktörleri de göz önüne almamız gerekecektir. Bu faktörleri özetlemek gerekirse Coğrafi, Psikolojik ve Demografik ana başlıklarını ortaya koyabiliriz.

Hedef müşterilerimizin yaş, gelir düzeyi, eğitim, aile hayat döngüsü gibi özellikler Demografik karakteristikleri belirlerken; bölge, nüfus yoğunluğu, ulaşım gibi özellikler ise Coğrafi özellikleri tanımlamaktadır. Çoğunlukla göz ardı edilen ancak uluslararası ticarette önemli yer olan ve Prowin İhracat Danışmanlığı’nın vazgeçilmez analiz aşamalarından bir diğeri pazarların Psikolojik Özellikleridir. Hedef pazardaki müşterilerin davranış ve düşünceleri, ilgi alanları, güdüleri ve hayat tarzları ihracat stratejimizi doğrudan etkileyecektir. Örneğin medikal bir ürün üretiyorsak ve ürünümüzün kullanımı toplumun aile yapısıyla bir şekilde bağlantılıysa hedef pazardaki psikolojik analizi doğru yapmamız gerekecektir. Dünya genelinde milliyetçilik akımının da artması da ihracat faaliyetlerini etkileyecek bir psikolojik etkidir. Hedef ülkemizin bu yöndeki tutumu ülkemiz karşısında olumsuz olması ihracatı tamamen imkansız hale getirmese de başlangıç için doğru bir tercih olmayabilir. Farklı bir bakış açısıyla eğer bu tarz psikolojik bir hissiyat yerli rakiplerimizi hedef pazardan uzaklaştırıyorsa, ürünümüze yönelik diğer pazar karakteristiklerini göz önünde bulundurarak belki de ürünümüzü olumlu şekilde desteklediği takdirde diğer karakteristiklere göre konumlandırmak bize ek bir avantaj sağlayacaktır. Psikolojik özellikleri uymayan bir pazarın demografik özellikleriyle coğrafi özelliklerinin bize uygunluğu bizim için pazar seçiminde bir karar verme desteği doğuracaktır. Özet olarak doğru bir ihracat stratejisinin belirlenmesi için ilk aşama doğru ürünle o ürüne uygun pazarın belirlenmesidir. Bunun için de diğer adım ihracat verileri ile birlikte pazarların potansiyelini belirledikten sonra pazar seçimi için kritik olan pazar karakteristiklerini göz önünde bulundurmak olacaktır.

İhracatta Pazar Analizinin Önemi Nedir?” te bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir