Prowin

KALKINMA AJANSLARI

Fizibilite Destekleri

Program neyi amaçlıyor?

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Destek oranı ve miktarı her bir teklif çağrısı için ayrı şekilde belirlenmektedir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında azamî proje süresi 12 aydır.

Program neyi amaçlıyor?

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında azamî proje süresi 12 aydır.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Destek oranı ve miktarı her bir teklif çağrısı için ayrı şekilde belirlenmektedir.

Mali Destekleri

Program süresi nedir?

Program kapsamında azamî proje
süresi 12 aydır.

Program neyi amaçlıyor?

Yıllık çalışma programında ve ilgili başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlayabilir.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Destek oranı ve miktarı her bir teklif çağrısı için ayrı şekilde
belirlenmektedir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında azamî proje
süresi 12 aydır.

Program neyi amaçlıyor?

Yıllık çalışma programında ve ilgili başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlayabilir.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Destek oranı ve miktarı her bir teklif çağrısı için ayrı şekilde belirlenmektedir.

Teknik Destekler

Program neyi amaçlıyor?

Ajans, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlayabilir. Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici hizmetler içerebilir.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla sağlayabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak genel sekreter tarafından karar verilir.

Program süresi nedir?

Teknik destek programı kapsamında uygulanacak projenin toplam süresi 1 ayı, destek kapsamında Ajans tarafından görevlendirilecek uzman desteğinin süresi ise 15 günü geçemez.

Program neyi amaçlıyor?

Ajans, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlayabilir. Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici hizmetler içerebilir.

Program süresi nedir?

Teknik destek programı kapsamında uygulanacak projenin toplam süresi 1 ayı, destek kapsamında Ajans tarafından görevlendirilecek uzman desteğinin süresi ise 15 günü geçemez.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla sağlayabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak genel sekreter tarafından karar verilir.