Prowin

KOSGEB DESTEKLERİ

İşletme Geliştirme Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Gerçek usül şahıs işletmeleri veya Sermaye şirketleri, KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip olanlar

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Program neyi amaçlıyor?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Gerçek usül şahıs işletmeleri veya Sermaye şirketleri, KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip olanlar

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Yurt İçi Fuar Desteği
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Tasarım Desteği
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Belgelendirme Desteği

Test ve Analiz Desteği
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
Bağımsız Değerlendirme Desteği
Model Fabrika Desteği
Teknik Danışmanlık Desteği

Yurt İçi Fuar Desteği
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Tasarım Desteği
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Belgelendirme Desteği

Test ve Analiz Desteği
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
Bağımsız Değerlendirme Desteği
Model Fabrika Desteği
Teknik Danışmanlık Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %60’tır.

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin üst limiti destek unsurlarına göre farklılık göstermektedir.

Program süresi nedir?

Program 24 aylık dönemler halinde sürdürülmektedir.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %60’tır.

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin üst limiti destek unsurlarına göre farklılık göstermektedir.

Program süresi nedir?

Program 24 aylık dönemler halinde sürdürülmektedir.

Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesine yönelik hazırlayacakları projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

KOBİGEL Programı kapsamı koşulları çağrılara göre farklılık göstermektedir.

Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak farklılık göstermektedir.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Program neyi amaçlıyor?

Program, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesine yönelik hazırlayacakları projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

KOBİGEL Programı kapsamı koşulları çağrılara göre farklılık göstermektedir.

Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak farklılık göstermektedir.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir. Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.
Destek üst limiti 1.000.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8, en fazla 36 aydır.

Destek oranı %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir. Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.
Destek üst limiti 1.000.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8, en fazla 36 aydır.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmayı, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmeyi, ihracata ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmayı amaçlamaktadır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmayı, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmeyi, ihracata ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmayı amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Gerçek usül şahıs işletmeleri veya Sermaye şirketleri,
KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip olan işletmeler,
Onaylı marka tescil belgesi olan işletmeler,
İhracatçılar birliği kaydı olan işletmeler,
1 yılını doldurmuş işletmeler,
Hizmet sektöründe faaliyet gösterip, bir önceki mali yılda resmi ihracat yapmış işletmeler (İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmamaktadır.)

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Kimler başvurabilir?

Gerçek usül şahıs işletmeleri veya Sermaye şirketleri,
KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip olan işletmeler,
Onaylı marka tescil belgesi olan işletmeler,
İhracatçılar birliği kaydı olan işletmeler,
1 yılını doldurmuş işletmeler,
Hizmet sektöründe faaliyet gösterip, bir önceki mali yılda resmi ihracat yapmış işletmeler (İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmamaktadır.)

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Personel Giderleri
Donanım Giderleri
Yazılım Giderleri
Tasarım Desteği
Tanıtım Giderleri

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri
Diğer Hizmet Alım Giderleri

Personel Giderleri
Donanım Giderleri
Yazılım Giderleri
Tasarım Desteği
Tanıtım Giderleri

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri
Diğer Hizmet Alım Giderleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %100’dür. Desteğin %70’i geri ödemesiz, %30’u geri ödemeli destek olarak ödenir.
Destek üst limiti 300.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %100’dür. Desteğin %70’i geri ödemesiz, %30’u geri ödemeli destek olarak ödenir.
Destek üst limiti 300.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır.

İş Birliği Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

1) İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2) Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Program neyi amaçlıyor?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

1) İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2) Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Kimler başvurabilir?

Program kapsamında, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak; orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir. Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının %25’ten az olması gerekir. İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince %50’den fazla olamaz. Projede 1 işletme ile en az 1 büyük işletmenin işbirliği yapması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

Kimler başvurabilir?

Program kapsamında, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak; orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir. Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının %25’ten az olması gerekir. İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince %50’den fazla olamaz. Projede 1 işletme ile en az 1 büyük işletmenin işbirliği yapması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

Personel
Makine
Teçhizat
Kalıp
Hammadde

Malzeme
Yazılım
Hizmet Alımı
Diğer Proje Giderleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir. Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.
Destek üst limiti İşletici Kuruluş Modeli kapsamında 5.000.000 TL, Proje Ortaklığı Modeli kapsamında 5.000.000 TL’dir. Öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için 10.000.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 12, en fazla 36 aydır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir. Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.
Destek üst limiti İşletici Kuruluş Modeli kapsamında 5.000.000 TL, Proje Ortaklığı Modeli kapsamında 5.000.000 TL’dir. Öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için 10.000.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 12, en fazla 36 aydır.

AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE
YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin; ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarına yönelik KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin; ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarına yönelik KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve İnovasyon konularında projesi olan,

KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip olan,

KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve Kobi Beyannamesi güncel işletmeler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

Diğer Giderler Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Kimler başvurabilir?

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve İnovasyon konularında projesi olan,

KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip olan,

KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve Kobi Beyannamesi güncel işletmeler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

Diğer Giderler Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %75’tir. Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.
Destek üst limiti 750.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır.

Destek oranı %75’tir. Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.
Destek üst limiti 750.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır.

Kobi Teknoyatırım – Kobi Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaya yönelik işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaya yönelik işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip, KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve Kobi Beyannamesi güncel işletmeler bu programa başvuru yapabilir.

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda aşağıdaki başvuru şartlarından en az birinin sağlanması gereklidir;

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya Patent belgesi olan veya Doktora tezi konusu olan veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için, üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”’nde yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

Kimler başvurabilir?

KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip, KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve Kobi Beyannamesi güncel işletmeler bu programa başvuru yapabilir.

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda aşağıdaki başvuru şartlarından en az birinin sağlanması gereklidir;

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya Patent belgesi olan veya Doktora tezi konusu olan veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için, üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”’nde yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

Makine-Teçhizat Desteği
Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği
Eğitim ve Danışmanlık Desteği
Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği

Makine-Teçhizat Desteği
Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği
Eğitim ve Danışmanlık Desteği
Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir. Personel gideri desteği kapsamında %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.
Destek üst limiti Düşük ve Orta Düşük Teknoloji kapsamında 1.000.000 TL, Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji kapsamında 6.000.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir. Personel gideri desteği kapsamında %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.
Destek üst limiti Düşük ve Orta Düşük Teknoloji kapsamında 1.000.000 TL, Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji kapsamında 6.000.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır.

Stratejik Ürün Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapılacak yatırım projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip, KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Program neyi amaçlıyor?

Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapılacak yatırım projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip, KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Makine-Teçhizat Desteği
Personel Gideri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Referans Numune Gideri Desteği
Hizmet Alımı Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranı %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir. Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi (bekar ve çocuksuz) dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek üst limiti 6.000.000 TL’dir.

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Kuruluş Desteği
Performans Desteği
Sertifika Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 Bu destek programı kapsamında destek oranı uygulanmaz; ancak destek programı kapsamında makroekonomik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak destek programında belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir, hedef kitleye özgü uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.

Destek üst limiti 65.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Destek programının süresi, başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Kuruluş Desteği
Performans Desteği
Sertifika Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 Bu destek programı kapsamında destek oranı uygulanmaz; ancak destek programı kapsamında makroekonomik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak destek programında belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir, hedef kitleye özgü uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.

Destek üst limiti 65.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Destek programının süresi, başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren 2 yıldır.

İleri Girişimci Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Hangi desteklerden
yararlanabilirim?

Kuruluş Desteği
Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği
Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği
Performans Desteği
Sertifika Desteği

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

 Destek oranı %75’tir. İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

 Destek oranı 365.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Hangi desteklerden
yararlanabilirim?

Kuruluş Desteği
Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği
Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği
Performans Desteği
Sertifika Desteği

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

 Destek oranı %75’tir. İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

 Destek oranı 365.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 yıldır.