KURUMSAL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

Küreselleşme akımlarının tüm dünyaya yayılması ile iş dünyası ortak kurallar doğrultusunda uluslararası bir ticari ilişki sarmalına girmiştir. İşletmelerin belirli ulusal ya da bölgesel kurallar ile hareket etmesi, ticaretin esnek, şeffaf, adil ve hesap verebilir olacağını göstermiştir. Uluslararası kurallar ile hareket etmek aynı zamanda, işletmelerin tanınmasını, pazardaki hakimiyetini ve rekabetini artırıcı bir özelliktir. Her şeyden öte, işletmeler sadece kendi kazançları için, değil tüm topluma mal olacak bir kazancın öncüsü niteliğindedir. Böylesi bir genellik, standartlaşmayı getirmekle birlikte, işletmelerin ulusal ya da uluslararası standartlara uyarak çalışmaları kurumsal gelişim sürecini ortaya çıkarmıştır.

Kurumsal gelişim, işletmenin tüm faaliyetlerini kapsayan ve bu işletme ile menfaat ilişkisi bulunan her şeyi içine alan bir sistem anlaşılmalıdır.

Kurumsal gelişimin ekonomik hareketlilikten çok itibarı öne çıkaran faaliyetleri, firmaların finansman bulmalarını kolaylaştırmakta, devlet-firma ilişkilerini düzenlemeye yardımcı olmakta, çalışanlarına son derece sosyal bir ortam sağlama imkânı barındırmaktadır. Aynı zamanda kurumsal gelişim, işletmelerin zaman içinde gelişmesine, pazara hâkim olmasına ve çalışanların kariyerlerini geliştirmesine katkıda bulundurmaktadır. Kurumsal gelişimle birlikte niteliklerini arttıran insan kaynakları da kaliteli eleman ihtiyacını gidermekte ve işyerlerinde yeni pozisyonlar açarak, istihdamın gelişmesine yardımcı olmaktadır.

PROWIN CONSULTING ekibinin sunmakta olduğu “Kurumsal Gelişim Danışmanlığı” gelişen şartlara göre güncellenebilir bir hareketliliğe sahip olmakla birlikte; sınırsız rekabet dünyasında özel sektör farkı olmaksızın müşteri firmaların stratejik hedeflerine ulaşabilmeleri, sürdürülebilir politikalar üretebilmeleri, güçlü bir performans yönetimi, değerlendirme sistemi ve kendi standartlarını meydana getirebilme yetisi kazandırmaktadır.

Stratejik Yönetim

Günümüz dünyasında son derece dinamik olan toplum ve onun oluşturduğu iş yaşamı, ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik gelişmelerle hızlı bir şekilde değişmektedir. Mevcut iş dünyası çok karmaşık, değişken ve dinamik bir yapıya sahip olmakla birlikte; stratejik yönetimden yoksun bir firma, organizasyonun karşılaştığı karmaşıklıkları yorumlamak için zorlanmaktadır. Fakat bu hızlı değişim ortamında kendilerini etkileyen iç ve dış çevre dinamiklerine karşı da duyarsız kalmamaları gerekmektedir. İşte bu hızlı değişkenlik ve beraberinde getirdiği belirsizlikle başa çıkabilen firmalar rekabet avantajı sağlayarak amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmekte ve varlıklarını devam ettirebilmektedir. Bunun yolu da firmaların kendilerini tanımalarından ve çevre koşullarını iyi bir şekilde analiz edebilmelerinden geçmektedir. 

PROWIN CONSULTING tarafından sunulan “Stratejik Yönetim Danışmanlığı” ile; yönetim kademesinin karar aşamalarında etkili olan teknik, yöntem ve modellerin tümü belirlenmekte ve en uygun olanın seçilmesi ile müşteri firmanın geleceğe daha güvenli bakması sağlanmaktadır.

 • PROWIN CONSULTING; müşteri firmaların temel amaç ve misyonlarının belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için neler yapılabileceğinin araştırılmasına başlangıç teşkil eden çevre analizi ile hizmet sürecini başlatmaktadır.
 • Çevre ve amaçlar belirlendikten sonraki aşama ne gibi strateji seçeneklerinin var olduğunun araştırılması gerekmekte; bu kapsamda var olabilen her çeşit stratejinin teker teker araştırması yapılmaktadır.
 • Seçilen stratejilerin uygulanması ve fiilen gerçekleştirilmesidir. Firmaların birçok beşeri sorunları olacağı açıktır. Nitekim organizasyon, insanlardan oluşur. Ekibi eğitip organizasyondaki yerine koymak, işleri benimsetip istekle çalıştırmak stratejilerin uygulanmasının en önemli yönüdür ve PROWIN CONSULTING bu konuda titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Stratejiler uygulandıktan sonra uygulanma sonuçlarına bakıp bunların değerlendirilmesi gerekmekte; PROWIN CONSULTING bu noktada haberleşme ve raporlama sistemleriyle efektif bir kontrol değerlendirme operasyonu gerçekleştirmektedir.

Turquality Destekleri

Program Neyi Amaçlıyor ?

Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. 

Kimler başvurabilir?

 • İhraç kayıtlı satışları ile organik bağı bulunan şirketleri dahil olmak üzere son üç takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, destek kapsamına alınma başvurusu tarihi itibariyle son 3 yıllık ortalama ihracatının en az 3.000.000 ABD Doları tutarında olması, 
 • Başvuruda bulunulan markaya ilişkin başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl önce alınmış yurt içi ile Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde yurt dışı tescillerinin bulunması, 
 • Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce yapılmış olması, 
 • Başvuruda bulunulan markaya ilişkin, yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması, 
 • Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılmaması gerekmektedir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Tanıtım desteği
 • Fuar desteği
 • Danışmanlık desteği
 • Depolama hizmeti ile birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma desteği
 • Franchise desteği
 • İstihdam desteği
 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ile yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma desteği
 • Pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test işlemleri desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Destek kapsamındaki tüm markalarının Marka destek programı kapsamında yer alması halinde en fazla 50.000.000 TL, en az bir markasının TURQUALITY® destek programı kapsamında yer alması halinde ise en fazla 100.000.000 TL destek ödemesi yapılır.

FORMU GÖNDERİN SİZİ ARAYALIM


İhracat Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Hibe Teşvik Danışmanlığı
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı
Fizibilite Danışmanlığı
İhracat Danışmanlığı
Hibe Teşvik Danışmanlığı
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı
Fizibilite Danışmanlığı

PROWIN GENEL MERKEZ

Mustafa Kemal Mahallesi 2132. Sokak
Gökçencadde Plaza No:3 D/5 06510
Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 230 39 36
Telefon: +90 312 230 39 35
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN MÜHENDİSLİK

Mahall İş Merkezi C2 Blok No:85 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 999 70 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN İSTANBUL

Barbaros Mah. Kardelen Sokak Palladium Tower Kat 10 No: 2
Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 216 687 08 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN HOLLANDA

Prowin Netherlands: Aartsbisschop
Romerostraat 157, 3573 AG
Utrecht/Netherlands

Telefon:+310619786423

Email: netherlands@prowindanismanlik.com