T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olan ve teknolojik ile sanayi işleriyle yükümlü bakanlıktır. Kalkınma Bakanlığı ile birleşerek 703 sayılı KHK ile “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” adını almıştır. Bu yazımızda sizlere Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bakanlık tarafından yürütülen teşvik programları hakkında aynı zamanda devlet destekleri ve TÜBİTAK destek konularında bilgiler vereceğiz. Prowin Danışmanlık sizler için hazırladı, keyifli okumalar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

 • Sanayi politikalarını belirlemekle birlikte uygulanmasını sağlamak, sicilini tutmak ve analizler üretmek.
 • Ekonomik verimliliği artırmak ve geliştirmek
 • Ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, teşvik tedbirleri almak, denetlemeler yapmak
 • Organize sanayi bölgesi, serbest bölge, endüstri bölgesi ve sanayi siteleri için uygun alanları belirlemek ve belirlenen uygun alanlara altyapı hizmetleri sağlamak
 • Mekânsal strateji ve çevre düzeni planları hazırlamak
 • İşletmelerin rekabet gücünü artırmak maksadıyla kümelenme girişimlerine ait projeler düzenlemek
 • Kümelere hibe desteği sağlamak
 • Ülke çıkarları doğrultusunda yatırım teşvikleri düzenlemek

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destekler öncelikle Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya bir ürün koyup o ürünü ticarileştirebilmek ve ülke ekonomisini zirveye bir adım daha yaklaştırmak amaçlı desteklerdir. Destekler sayesinde ortaya konan projeler, uluslararası pazarlarda kendilerine yer bularak ülkemize katma değer oluşturmaktadır. 

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi Nedir?

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi yatırımcılara sunulan, yatırım hacminin büyümesini hedefleyen ve devlet tarafından sunulan desteklerin tamamıdır. 

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi Belge Türleri Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi türleri farklılık gösterir. Yatırımın hangi bölgelerde yapılacağı ve yatırımdan sağlanacak faydayı esas alarak düzenlenen teşvik sistemi belge türleri 4 ana başlıkta toplanmıştır.

Bölgesel Teşvik

Bölge Teşvik ülkenin kalkınmasında bölgeler ve iller arasındaki farkın azaltılmasını hedefler. Kalkınmanın ülkenin her bölgesinde gelişmesini amaçlar. Bu bağlamda gerekli gördüğü yatırımları yapar.

Öncelikli Yatırımlar

Yatırım Teşvik Belgesinde belirlenen öncelikli yatırım kolları şunlardır:

 • Demir, deniz ve hava yolları ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
 • OECD tarafından belirlenmiş olan orta ve yüksek teknoloji içeren sanayi sınıfında bulunan ürünlere yönelik test merkez yatırımları
 • Turizm bölgeleri konaklama yatırımları
 • Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından verilen proje onayı ile gerçekleştirilecek olan savunma alanındaki yatırımlar
 • Minimum 50 milyon TL değerindeki sıvılaştırılmış doğal gaz yatırımları
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatınca belirlenmiş olan yüksek teknoloji içeren sanayi sınıfında bulunan ürünlerin üretilmeleri üzerine yatırımlar
 • Çevre ve Ar-Ge yatırımları ile çevre lisansına bağlı olan yatırımlar
 • Maden arama yatırımları ile Nükleer enerji santrali yatırımları

Stratejik Yatırımlar

Miktarı ve katma değeri yüksek olan, bununla birlikte cari açığın azaltılması yönündeki yatırımlar stratejik yatırımlardır.

Genel Teşvik

Bazı yatırımlar doğrudan teşvik edilmez. Bu yatırımlara sektörüne bakılmaksızın 1. ve 2. bölge yatırımları ise asgari 1.000.000 TL, 4. 5. ve 6. bölge yatırımları ise asgari olarak 500.000 TL tutarında destek sağlanmalıdır. 

Yatırım Teşvik Sisteminin Amaçları Nelerdir?

 • İthal olarak elde edilen ürünlerin yerli üretimini arttırıp, cari açığı azaltmak
 • Teknolojik gelişimi sağlamak adına teknolojik yatırımları destekleme
 • Az gelişmiş bölgelere daha fazla yatırım desteği sağlamak
 • Gelişimsel düzeyde bölgeler arasında fark olmaması adına çalışmalar yapmak
 • Kümelenme faaliyetlerine destek sağlama

E-TUYS Üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yetkilendirme

Başvuru evrakları Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü KEP adresine gönderilir.

Yetkilendirmeyi Teyit Etmek için E-posta

Kullanıcının e-postasına yetkilendirmenin gerçekleştiğine dair bir e-posta gönderilir.

Yetkilendirilen Kullanıcının Yatırımcı Bilgilerini Güncellemesi

Kullanıcının bilgilerini E-TUYS üzerinden “Yatırımcı Bilgileri Kılavuzuna” uygun olarak güncellemesi ve onaya göndermesi gerekmektedir.

Yatırımcı Bilgilerinin Onaylanması

Bakanlık tarafından yatırımcı bilgilerinde yapılan değişiklik onaylanır.

E-TUYS üzerinden Teşvik Belgesi Müracaatı

Yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden kullanma kılavuzuna uygun olarak teşvik belgesi müracaatı yapılır ve Bakanlığın onayına sunulur.

Yatırım Teşvik Sisteminde Destek Unsurları Nelerdir?

KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında alınacak makine ve teçhizatın yanı sıra proje ile ilgili satın alım ve kira bedelleri üzerinden KDV alınmaması yönünde verilen destektir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yurt dışından alınacak teçhizat ve makine gibi giderler için gümrük vergisi alınmaması yönünde verilen destektir.

Vergi İndirimi

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında hedeflenen düzeye ulaşana kadar proje gereğince ödenmesi gereken vergilerde indirim yapılması yönünde verilen destektir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında istihdam edilen işçinin sigorta priminin bir süre Bakanlık tarafından karşılanması yönünde verilen destektir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ödenmesi gereken stopaj bedelinin asgari ücrete karşılık gelen kısmının 10 sene boyunca ertelenmesi şeklinde verilen destektir.

Sigorta Primi İşçi Hissesi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ödenmesi gereken sigorta pirimi işçi hissesinin asgari ücrete karşılık gelen kısmının 10 sene boyunca ertelenmesi şeklinde verilen destektir.

Faiz ve Kar Payı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında en az 1 sene vadeli olarak kullanılan kredilerden doğan faiz bedelinin bir kısmının ödenmesine yönelik destektir.

Devlet Destekleri ve Teşvikler Nelerdir?

Devlet Destekleri ve Teşvikleri çok geniş kapsamlı bir konu olup pek çok alanda ve konuda geri ödemeli ve geri ödemesiz seçenekleriyle var olmaktadır. Ticaret Bakanlığından Tübitak’a kadar pek çok kurum çeşitli destek, hibe ve teşvikler sağlamaktadır. Sağlanan bu destekler belli dönemlerde durdurulabilmekte ve ihtiyaca göre yeni destekler oluşturulabilmektedir. Bu destek ve hibelerden yararlanmak isteyenler için her kurumun kendi içinde başvuru koşulları bulunmaktadır. Başvuru koşullarına uygun olan firmalar gerekli şartları yerine getirerek başvuru yaptıklarında bu hibe, teşvik ve desteklere hak kazanabilmektedirler. Devlet destek ve teşvikleri kapsamında sağlanan destekleri Prowin Danışmanlık sizler için listeledi:

 • KOSGEB Destekleri
 • TÜBİTAK Destekleri
 • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Destekleri
 • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
 • SGK Teşvikleri
 • Kalkınma Ajansları Destekleri
 • İŞKUR Teşvikleri
 • Avrupa Birliği Hibe ve Teşvik Programları

Devlet Destekleri ve Teşvikleri Nasıl Alınır?

TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İŞKUR gibi firmalardan alınacak desteklerin her biri kurum bazında farklılık göstermektedir. Her kurumun kendi içerisinde bir destek ve teşvik programı mevcuttur ve bu programların hedef kitleleri ve içeriğine göre başvuru koşulları oluşturulmuştur. Başvuruda bulunacak olan firma da kendi projesine en uygun destek ve teşvik programına başvurmalıdır. Başvurduğu programın şartlarını yerine getiren firmalar değerlendirme sonucu projelerini kabul ettirebilmeleri durumunda devlet destek ve teşviklerinden faydalanabilmektedir. 

Devlet destek ve teşvikleri kapsamında sağlanan destekleri Prowin Danışmanlık sizler için listeledi:

 • KOSGEB Destekleri
 • TÜBİTAK Destekleri
 • Ticaret Bakanlığı Destekleri
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
 • SGK Teşvikleri
 • Kalkınma Ajansları Destekleri
 • İŞKUR Destekleri
 • Avrupa Birliği Hibe ve Teşvik Programı

Kümelenme Destek Programı Nedir?

Kümelenme pek çok ülkede kullanılan bir bölgesel rekabetçiliği artıran silahtır. Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren yayılma alanı bulmaya başlayan program son 5 yıl içinde ciddi gelişmeler gösterdi.  Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefleri, dünya pazarında Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak, ağırlığı teknolojiye vererek verimliliği yükseltmek, nitelikli iş gücü ile çevreci ve toplum yararından yana bir yapı oluşturmaktır. Programın genel hedefleri dışında kendine has özel amaçları da mevcuttur. Bu bağlamda Kümelenme Destek Programı’nın özel amaçlarını şu şekillerde sıralamamız mümkündür:

 • Kümelenme sisteminin sürdürülebilir bir çizgide koordine olması ve geliştirilmesini sağlayacak çeşitli yapılanmaların oluşturulması ve bu yapılanmaların kapasitelerinin artırılması
 • Kümelenme birlikteliğinde kurumsal kapsayıcılığın darlıktan kurtarılması ve özel sektör, üniversite ve kamu kurumları gibi kurumlarla birleşme sağlayarak daha geniş kümelenme yolları bulunması
 • Özel sektör, üniversite ve kamu kurumları gibi küme aktörleri arasında oluşan iş birliği seviyesinin yükseltilmesini sağlama

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Nedir?

Avrupa Birliği üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek, kültürel etkileşim sağlamak ve ortak pazar anlayışı geliştirmek açısından projeler oluşturulmaktadır. AB üyesi ülkelerden alınan fonlar ile oluşturulan hibe projeleri, yapılan başvurular arasından değerlendirmeyi geçen adaylara destek sağlar. Bu projelere 15-30 yaş arası bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu tüzel olmayan gruplar, mesleki eğitim kurumları gibi gerekli şartları sağlayan kuruluşlar başvuruda bulunabilir. Her dönem için farklı şartlarda yayınlanan kılavuza uygun proje ile başvuran ve projesini kabul ettiren adaylar hibe desteğinden faydalanabilir. 

Gençlik Programları

Gençlik programları farklı ülkelerdeki gençlerin bir araya gelerek kültürel etkileşime girmesine imkan sağlar. Bir gençlik değişim programına katılmak isterseniz yabancı dilinizin çok iyi olmasına gerek yoktur ve başvuru için herhangi bir şirket ya da kamu kuruluşu olmanız da gerekmez. Gençlik hizmetleri kendi içinde “Gençlik Değişimleri” ve “Avrupa Gönüllü Hizmeti” olmak üzere ikiye ayrılır. 

Hayat Boyu Öğrenme Programları

 • Comenius Programı, okul eğitiminde kaliteyi arttırmayı ve dil çeşitliliği sağlamayı hedefleyen bir programdır.
 • Erasmus, öğrenci ve akademik personellere kısa süreli değişim yapma imkanı sunar.
 • Leonardo da Vinci, mesleki eğitim kalitesini artırmayı hedefleyen bir programdır. 
 • Grundtving, sürekli yenilenen bilgi ağı içinde her zaman aktif kalmayı hedefleyen bir programdır.

TÜBİTAK AR-Ge Destek Programları Nelerdir?

TÜBİTAK’ın Ar-Ge destek programları aşağıda listelenmiştir.

 • 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Programın amacı yurt içinde yapılan Ar-Ge çalışmalarını desteklemektir. 

 • 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı yurt içinde yapılan Ar-Ge çalışmalarını desteklemektir. 

 • 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların yenilikçi faaliyetlerini desteklemek için oluşturulmuş bir programdır.

 • 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ölçeğindeki kuruluşların proje üretebilmeleri, teknoloji geliştirme bilgisine sahip olabilmeleri ve uluslararası destek programlarında aktif olarak yer alabilmelerini sağlamayı amaçlayan bir programdır.

 • 1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Ülkemizin küresel çekim merkezi olmasını hedefleyen ve bilimsel problemleri çözüme ulaştırmak için çalışmaları destekleyen bir programdır.

 • 1707-Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Hızla ürüne dönüşebilecek, ticarileşme potansiyeli yüksek projelere destek vermeyi amaçlayan bir programdır. 

Ulusal Destek Programları

Devlet destek ve teşvikleri kapsamında sağlanan ulusal destekleri Prowin Danışmanlık sizler için listeledi:

 • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
 • 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
 • 1512 – Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
 • 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
 • 1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)
 • 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 • 1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
 • 1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı
 • 1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
 • 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Kalkınma Ajansları Nedir?

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınma sağlamak amacıyla bölgeler arasındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı koordinasyonda çalışmalarını yürüten kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma ajansları uygulayıcı kuruluş statüsünde değildir. Yatırımlarını doğrudan yapmaz. Asıl görevi özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlamak ve yerel gücümüzü açığa çıkarmaktır. Türkiye genelinde 26 adet Düzey 2 bölgelerinde kurulmuş olan Kalkınma Ajansı mevcuttur. 

Kalkınma Ajanslarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul
 • Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir-Çanakkale
 • İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir
 • Güney Ege Kalkınma Ajansı, Aydın-Denizli-Muğla
 • Zafer Kalkınma Ajansı, Afyon-Kütahya-Manisa-Uşak
 • Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı
 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova
 • Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara
 • Mevlana Kalkınma ajansı, Karaman-Konya
 • Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya-Burdur-Isparta
 • Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana-Mersin

SSS

Yatırım Teşvik Belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Başvurunuzu yaptıktan sonra Yatırım Teşvik Belgesi almak yönünde kazanılmış bir hakkınız bulunup bulunmadığını e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Kontrol işlemi için teşvik belge id bilgileri ile teşvik belge numarası bilgilerine sahip olmalısınız. 

Yatırım Teşvik Belgesi avantajları nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi almanın pek çok avantajı vardır. Maddi anlamda destek sağlayan bir belge olması sebebiyle yatırımcılar tarafından talep görme oranı yüksektir. Sağladığı avantajları şöyle sıralayabiliriz:

 • Vergi indirimi sağlar
 • Yatırım yeri tahsisi sağlar
 • Faiz ya da kar payı desteği sağlar

E-TUYS Nedir?

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi, teşvik belge ve işlemlerinin yürütüldüğü web sitesidir. 

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

Aşağıda listenmiş olan kurum ve kuruluşlar Yatırım Teşvik Belgesi alabilir:

 • Kamu kurum ve kuruluşları 
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır
 • Gerçek kişiler, adi ortaklar, sermaye şirketleri, iş ortaklıkları, kooperatifler
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Teknoloji yoğunluğu yüksek olan yatırımlar nasıl desteklenmektedir?

Ekonomi işbirliği ve kalkınma teşkilatı (OECD) tanımından yola çıkılarak, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sınıfları daha fazla desteklenmektedir. Bu desteklenme kriterleri değerlendirilmeye alınırken konu başlığı olarak teknoloji yoğunluğu konusu dikkate alınmaktadır. 

Bilinmelidir ki düzenlenecek teşvik belgeleri için 1 inci ve 2 inci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL ödeme yapılması planlanmaktadır. 

Kümelenme Destek Programı başvuru koşulları nelerdir? 

Başvuru koşulları 28412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir. Yönetmeliğe ulaşıp ayrıntılı olarak incelemeniz mümkündür.

Kümelenme Destek Programı kapsamında bakanlık ne kadar destek sağlayacak?

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlık 5 sene için 25 milyon TL mali destek sağlayacaktır. Sağlanan bu destek hibe şeklinde olup geri ödemesi yapılmayacaktır.

UZMANIMIZA DANIŞIN


PROWİN GENEL MERKEZ

Mustafa Kemal Mahallesi 2132. Sokak
Gökçencadde Plaza No:3 D/5 06510
Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 230 39 36
Telefon: +90 312 230 39 35
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWİN MÜHENDİSLİK

Mahall İş Merkezi C2 Blok No:85 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 999 70 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWİN İSTANBUL

Barbaros Mah. Kardelen Sokak Palladium Tower Kat 10 No: 2
Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 216 687 08 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWİN HOLLANDA

Prowin Netherlands: Aartsbisschop
Romerostraat 157, 3573 AG
Utrecht/Netherlands

Telefon:+310619786423

Email: netherlands@prowindanismanlik.com