Prowin

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Tasarım Desteği

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
İş Birliği Kuruluşlarının Desteklenmesi
Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Program süresi nedir?

Program kapsamında azamî proje süresi 12 aydır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin oran ve üst limitleri desteklenecek faaliyetlere göre farklılık göstermektedir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
İş Birliği Kuruluşlarının Desteklenmesi
Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Program süresi nedir?

Program kapsamında azamî proje süresi 12 aydır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin oran ve üst limitleri desteklenecek faaliyetlere göre farklılık göstermektedir.

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Program neyi amaçlıyor?

Program, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. “Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Öncelikli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki” olmak üzere dört farklı uygulamadan oluşmaktadır.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Program neyi amaçlıyor?

Program, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. “Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Öncelikli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki” olmak üzere dört farklı uygulamadan oluşmaktadır.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Müracaat ve Doküman İnceleme Giderleri
Belgelendirme Tetkik Giderleri
İlk Yıla Ait Belge Kullanım Ücretleri
Test/Analiz Raporu Giderleri

Müracaat ve Doküman İnceleme Giderleri
Belgelendirme Tetkik Giderleri
İlk Yıla Ait Belge Kullanım Ücretleri
Test/Analiz Raporu Giderleri

Müracaat ve Doküman İnceleme Giderleri
Belgelendirme Tetkik Giderleri
İlk Yıla Ait Belge Kullanım Ücretleri
Test/Analiz Raporu Giderleri

Müracaat ve Doküman İnceleme Giderleri
Belgelendirme Tetkik Giderleri
İlk Yıla Ait Belge Kullanım Ücretleri
Test/Analiz Raporu Giderleri

Program Neyi Amaçlıyor?

Bu Karar kapsamında şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.
Bu Karar kapsamında Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.
Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır.

Program Neyi Amaçlıyor?

Bu Karar kapsamında şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.
Bu Karar kapsamında Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.
Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

Program neyi amaçlıyor?

Program, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Makine, Ekipman, Donanım Alımı
Yazılım Alımı
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Makine, Ekipman, Donanım Alımı
Yazılım Alımı
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği
Sanal Ticaret Heyeti Desteği
Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti

Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi
Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği
Sanal Ticaret Heyeti Desteği
Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti

Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi
Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL’ye kadar desteklenir.
Sanal ticaret heyeti desteği kapsamında %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında %75 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi kapsamında %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Sanal fuar organizasyonu desteği kapsamında %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL’ye kadar desteklenir.
Sanal ticaret heyeti desteği kapsamında %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında %75 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi kapsamında %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Sanal fuar organizasyonu desteği kapsamında %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Ulaşım/Konaklama

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Ulaşım/Konaklama

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Satın Alınan Sektör, Ülke, Yurt Dışında Yerleşik Şirket veya Marka Odaklı Rapor Giderleri
Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımlarına Yönelik Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Satın Alınan Sektör, Ülke, Yurt Dışında Yerleşik Şirket veya Marka Odaklı Rapor Giderleri
Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımlarına Yönelik Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Bireysel Fuar Katılım Desteği

Program neyi amaçlıyor?

Program, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Üretici Şirketler Tarafından Gerçekleştirilecek Bireysel Fuar Katılımları
Katılımcının Stant Alanı

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 92.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 140.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 472.000 Türk Lirasını geçemez.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Üretici Şirketler Tarafından Gerçekleştirilecek Bireysel Fuar Katılımları
Katılımcının Stant Alanı

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 92.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 140.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 472.000 Türk Lirasını geçemez.

Yurt Dışı Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Sınai ve Ticari Şirketler Veya Bu Şirketlerle Aralarında Organik Bağ Bulunan Ve Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Şirket Veya Şubeleri Tarafından Yurt Dışında Açılan Birimlerin Kira Giderleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Kira giderleri birimin cinsine (depo, ofis, showroom vb.) ve şirketlerin sınai ya da ticari şirket olmasına göre %40-%50 arasında ve yıllık 75.000 Dolar- 120.000 Dolar aralığında desteklenir.
Destek oranı faaliyetin yapılacağı ülkeye göre 10 baz puan, şirket merkezinin bulunduğu ile göre ise 20 baz puan artırılabilir.

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Sınai ve Ticari Şirketler Veya Bu Şirketlerle Aralarında Organik Bağ Bulunan Ve Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Şirket Veya Şubeleri Tarafından Yurt Dışında Açılan Birimlerin Kira Giderleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Kira giderleri birimin cinsine (depo, ofis, showroom vb.) ve şirketlerin sınai ya da ticari şirket olmasına göre %40-%50 arasında ve yıllık 75.000 Dolar- 120.000 Dolar aralığında desteklenir.
Destek oranı faaliyetin yapılacağı ülkeye göre 10 baz puan, şirket merkezinin bulunduğu ile göre ise 20 baz puan artırılabilir.

Tasarım Desteği

Program neyi amaçlıyor?

Program, Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca veya bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca veya bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Giderler

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; %60 oranında koşullara göre 150.000 dolar – 250.000 dolar aralığında desteklenir.
Destek oranı faaliyetin yapılacağı ülkeye göre 10 baz puan, şirket merkezinin bulunduğu ile göre ise 20 baz puan artırılabilir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Giderler

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; %60 oranında koşullara göre 150.000 dolar – 250.000 dolar aralığında desteklenir.
Destek oranı faaliyetin yapılacağı ülkeye göre 10 baz puan, şirket merkezinin bulunduğu ile göre ise 20 baz puan artırılabilir.

Yurt Dışı Marka Tescil
Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden
yararlanabilirim?

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi

Destek oranları ve üst
limitleri nelerdir?

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin oranı ve üst limitleri desteklenecek unsurlara göre farklılık göstermektedir.
Destek oranı faaliyetin yapılacağı ülkeye göre 10 baz puan, şirket merkezinin bulunduğu ile göre ise 20 baz puan artırılabilir.

Hangi desteklerden
yararlanabilirim?

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi

Destek oranları ve üst
limitleri nelerdir?

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin oranı ve üst limitleri desteklenecek unsurlara göre farklılık göstermektedir.
Destek oranı faaliyetin yapılacağı ülkeye göre 10 baz puan, şirket merkezinin bulunduğu ile göre ise 20 baz puan artırılabilir.