T.C Ticaret Bakanlığı

T.C Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve ticari işlerle yükümlü olan bakanlıktır. 29 Haziran 2011 tarihinden önce var olan “Gümrük Müsteşarlığı”, “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ile “Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanlığı” gibi kurumların birleştirilmesi sonucu kurulmuştur. 703 sayılı KHK ile “Ticaret Bakanlığı” adını almıştır. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma, etkin, yenilikçi ve koordine çalışma misyonundan hareket eden bakanlık ticaretin daha hızlı, güvenli ve rekabetçi olmasını da vizyon ediniyor.

Ticaret Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

 • Ülkenin sanayi politikalarını tespit etmek ve kalkınma hedefleri doğrultusunda dengeli ve düzenli gelişmesini sağlamak. 
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu teknolojik gelişmeleri ülkenin her yanına dağılımını sağlamak
 • Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile temas halinde olup gerekli durumlarda işbirliği yapmak
 • Sanayi bölgelerinin ve sitelerinin kurulmasını desteklemek ve bu kuruluşların denetimini yapmak
 • Sanayi işletmelerinin envanterini yapmak, işletme sicillerini tutmak ve değerlendirmek
 • İç piyasayı denetlemek
 • Şirketler ile ilgili hizmetleri denetlemek ve yürütmek
 • Tüketici haklarının sağlanması ve korunması yönünde tedbir almak

Ticaret Bakanlığı Destekleri ve Teşvikleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ihracatına yönelik olmak suretiyle ihracat desteklerini iki farklı birimde ele almaktadır. Bu iki farklı destek hem içerik hem de destek tutarı bazında karşılaştırma yapıldığında farklılık gösterir. Ticaret Bakanlığı Destekleri hem mal ihracatı kategorisinde hem de hizmet ihracatı kategorisinde düzenlenir. Bu desteklerin bir süre sınırı yoktur. Yani sürekli açık desteklerdir ve şekil şartları durumuna göre firmalar başvuru yapıp yararlanabilirler. Bu destekler Bakanlık kararlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Desteklerin içeriği yeniden düzenlenebilir, eklemeler ve çıkarmalar yapılabilir. Aynı zamanda destek rakamları da değişiklik gösterebilir. 

Mal İhracatına Yönelik Destekler

Pazar Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

İhracat yapma aşamasında gerekli olması muhtemelen olan ya da zorunlu kılınan belgelere dair harcamaların desteklenmesidir.

Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği

İş seyahatlerinin ulaşım, konaklama ve araç giderlerinin bir bölümünün karşılanmasıdır.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Katılımının Desteklenmesi

Kapsam dahilinde olan fuarlardan birine katılım sağlanması durumunda kiralanan stand alanı ücretleri ile ilgili desteklerdir.

Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Marka bilinirliğini artırmak amacı ile yapılan reklam harcamalarının desteklenmesidir.

Yurt Dışı Marka Tescil Alım Desteği

Ülkemizde tescilli olan bir markanın yurt dışında da tescillenebilmesi için yapılan destektir.

Yurt Dışı Birim Desteği

Yurt dışında açılan ve konut olarak kullanılmayan mağaza, defo, ofis gibi birimlerin desteklenmesidir.

Rapor Desteği

Firmanın ihtiyaç duyduğu konuda uzman danışmanlardan aldığı rapor hizmeti için ödenmesi gereken miktara yapılan destektir.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Bakanlık tarafından kabul görmüş e-ticaret sitelerine yapılan üyeliklere ilişkin harcamalara yapılan destektir. 

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Firmalar yurt dışında marka çıkarmak istediklerinde yaptıkları ilk başvuru giderlerine yönelik desteklerdir. 

Hizmet İhracatına Yönelik Destekler

Tekno Hızlandırıcı Destek 1

Teknolojik ürünler üreten şirketlerin hedeflenen ülkelere ihracat yapmalarını amaçlayan desteklerdir.

Tekno Hızlandırıcı Destek 2

Projede istihdam eden iki mentor ya da bir personele yönelik brüt istihdam giderlerinin desteklenmesidir.

Yurt Dışı Marka/Patent ve Tescil Koruma Desteği

Marka, patent ve tescil giderlerinin, tescil yenileme giderlerinin ve yurt dışı tescil konusunda hukuki danışmanlık giderleri gibi konuların desteklenmesidir.

Rapor ve Veri Analizi Desteği 1

Yurt dışına yönelik stratejiler bazında oluşturulan raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Belgelendirme Desteği

Şirketlerin belirlenen belgeler üzerindeki giderlerinin desteklenmesidir.

Yurt Dışı Arama Desteği

 İş ilanı verme, İnsan kaynağı bulma, aracılık gibi konulardaki giderlere verilen destektir. 

Geliştirme Desteği

Şirketler tarafından geliştirilen yabancı dilde oyun, yazılım, uygulama gibi platformlarda istihdam edilecek personelin giderlerine yönelik destektir. 

Kiralama Desteği

Test merkezi, endüstriyel ekipman gibi kullanım giderlerine yönelik destektir.

Pazara Giriş Desteği

Yurt dışı pazarlamasına yönelik barındırma, yabancı dile çeviri, blokzincir entegrasyonu gibi konularda belirtilen giderlerin desteklenmesidir. 

Reklam/Pazarlama Destekleri

Google Play Store, App Store, Sosyal medya reklamları, bilboard, tabela gibi alanlarda yapılan pazarlama faaliyetlerine yönelik giderleri destekler.

Ürün Yerleştirme Desteği

 Gösterimi yurt dışında yapılan film, dizi, belgesel, çizgi film gibi platformlarda kullanılacak ürün yerleştirme faaliyetlerine yönelik giderleri destekler.

Ticaret Bakanlığı Destek Programları hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak isterseniz Prowin Danışmanlık yanınızda!

TÜBİTAK AR-Ge Destek Programları Nelerdir?

TÜBİTAK’ın Ar-Ge destek programları aşağıda listelenmiştir.

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Programın amacı yurt içinde yapılan Ar-Ge çalışmalarını desteklemektir. 

3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı yurt içinde yapılan Ar-Ge çalışmalarını desteklemektir. 

1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların yenilikçi faaliyetlerini desteklemek için oluşturulmuş bir programdır.

1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ölçeğindeki kuruluşların proje üretebilmeleri, teknoloji geliştirme bilgisine sahip olabilmeleri ve uluslararası destek programlarında aktif olarak yer alabilmelerini sağlamayı amaçlayan bir programdır.

1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Ülkemizin küresel çekim merkezi olmasını hedefleyen ve bilimsel problemleri çözüme ulaştırmak için çalışmaları destekleyen bir programdır.

1707-Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Hızla ürüne dönüşebilecek, ticarileşme potansiyeli yüksek projelere destek vermeyi amaçlayan bir programdır.

Ticaret Bakanlığı UR-GE Projesi Nedir?

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü çalışmaları kapsamında yürütülen Ur-Ge Projeleri, kümelenme anlayışından yola çıkarak KOBİ’lerin uluslararası platformlardaki rekabet gücünü kuvvetlendirerek daha etkili bir biçimde yurt dışı pazarlarına açılmasını hedefler. Ur-Ge projelerinde benimsenen vizyon, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve işbirliği seferberliğinin başlatılması şeklinde özetlenebilir. Bakanlığın projeye yaklaşımı kümelenme yaklaşımını esas alarak kalıcı bir başarı yakalama üzerinedir. Proje kapsamında aşağıda listelenen faaliyetler yapılmaktadır.

 • Projede yer alan firmalar arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi
 • Firma analizleri yapılarak ihtiyaçlar tespit edilir
 • Tespit edilen ihtiyaçlar ışığında geliştirici eğitim faaliyetleri yapılır
 • Belirlenen hedeflere yönelik yurt dışı pazarlama faaliyetleri yapılır

Ticaret Bakanlığı Ur-Ge Projelerine Kimler Başvurabilir?

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluşlar
 • İhracatçı Birlikleri
 • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Sektör Dernekleri ve Kuruluşları
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
 • Ticaret Borsaları
 • İşveren Sendikaları
 • İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler 

Ticaret Bakanlığı Proje Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Proje başvuruları Ticaret Bakanlığı’na yapılır.
 • Proje başvurusunda bulunan firmanın en az 1 adet yabancı dilde internet sitesine sahip olması gerekir.
 • Ur-Ge Projesi birkaç aşamadan oluşur. Her aşama onaylandığında bir sonraki aşama için tekrar başvuru yapılmalıdır.
 • Projede katılımcı şirket sayısında bir üst sınır yoktur. Fakat şirket sayısının projenin sağlıklı yürütülmesi açısından makul düzeyde tutulmasında fayda vardır. Başarı ile gerçekleştirilmiş olan projelerde yer alan firma sayısı 20 ile 30 arasında olmuştur.
 • İki iş birliği kuruluşu ortak başvuruda bulunabilir.
 • Bir firma aynı anda iki projede yer alamaz.
 • Firmaların bir projeden diğerine geçmeleri uygun görülmemektedir.

Ticaret Bakanlığı Bilişim HİSER Proje Hazırlama Nasıl Olmalıdır?

Hazırlanan proje başvuruları, proje başvuru tarihinden en az 1 ay evvel “Ön Onay Başvuru Belgeleri” ile beraber KEP üzerinden Genel Müdürlüğe yapılmaktadır. Yapılan başvurular; içerik, amaca uygunluk, bütçe kapasitesi dahilde olma durumu gibi pek çok kritere göre değerlendirilir. Genel Müdürlük değerlendirmeler sonucunda projeyi onaylayabilir ya da değiştirme ve geliştirme önerileri sunmak suretiyle reddedebilir. Proje başvurusunun onaylanması durumunda sırasıyla aşağıdaki faaliyetlere başvuru yapılır.

 • İhtiyaç Analizi 
 • Eğitim/Danışmanlık
 • Tanıtım Faaliyetleri
 • İstihdam
 • Kiralama Faaliyetleri
 • Yurt dışı pazarlama/ alım heyeti
 • Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

HİSER Projesine değişik yapılarda İşbirliği Kuruluşları başvurmaktadır. Bazı İşbirliği Kuruluşları birden fazla alt sektörde hizmet vermektedir. Projeye başvuracak olan kuruluşun hangi sektörde başvuru yapacağına karar vermiş olması gerekiyor. Proje hazırlarken seçilmiş olan alt sektör tanımının ne çok dar ne de çok geniş tutulmamasında fayda var.

Prowin Danışmanlık olarak sizlere ulusal destek programlarında danışmanlık sunuyoruz. Projelerinizi destekliyor, emeğinizi emeğimiz olarak görüp sizler için çabalıyoruz. Siz de projeniz için devlet destek programlarına katılmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Devlet Destekleri ve Teşvikler Nelerdir?

Devlet Destekleri ve Teşvikleri çok geniş kapsamlı bir konu olup pek çok alanda ve konuda geri ödemeli ve geri ödemesiz seçenekleriyle var olmaktadır. Ticaret Bakanlığından Tübitak’a kadar pek çok kurum çeşitli destek, hibe ve teşvikler sağlamaktadır. Sağlanan bu destekler belli dönemlerde durdurulabilmekte ve ihtiyaca göre yeni destekler oluşturulabilmektedir. Bu destek ve hibelerden yararlanmak isteyenler için her kurumun kendi içinde başvuru koşulları bulunmaktadır. Başvuru koşullarına uygun olan firmalar gerekli şartları yerine getirerek başvuru yaptıklarında bu hibe, teşvik ve desteklere hak kazanabilmektedirler. Devlet destek ve teşvikleri kapsamında sağlanan destekleri Prowin Danışmanlık sizler için listeledi:

 • KOSGEB Destekleri
 • TÜBİTAK Destekleri
 • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Destekleri
 • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
 • SGK Teşvikleri
 • Kalkınma Ajansları Destekleri
 • İŞKUR Teşvikleri
 • Avrupa Birliği Hibe ve Teşvik Programları

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Nedir?

Avrupa Birliği üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek, kültürel etkileşim sağlamak ve ortak pazar anlayışı geliştirmek açısından projeler oluşturulmaktadır. AB üyesi ülkelerden alınan fonlar ile oluşturulan hibe projeleri, yapılan başvurular arasından değerlendirmeyi geçen adaylara destek sağlar. Bu projelere 15-30 yaş arası bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu tüzel olmayan gruplar, mesleki eğitim kurumları gibi gerekli şartları sağlayan kuruluşlar başvuruda bulunabilir. Her dönem için farklı şartlarda yayınlanan kılavuza uygun proje ile başvuran ve projesini kabul ettiren adaylar hibe desteğinden faydalanabilir.

Avrupa Birliği projeleri gençlik ve hayat boyu öğrenme başlıklarında temel iki alana ayrılır. Gençlik programları kendi içinde “Gençlik Değişimleri” ve “Avrupa Gönüllü Hizmeti” olmak üzere ikiye ayrılır. Hayat boyu öğrenme programları ise kendi içinde “Comenius Programı”, “Erasmus”, “Leonardo da Vinci Programı” ve “Grundtvig Programı” olacak şekilde dört bölüme ayrılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Nasıl Olur?

Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programı, Yurt içinde bir markaya sahip olan şirketlerin markalarını yurt dışında da kurma işlemleri, tescil ve korunmasına ilişkin giderlerin desteklenmesini sağlayan programdır. Firmalar bu destekten 4 sene süre ile faydalanabilirler. Yurt dışında düzenlenmiş olan belgeler ilgili ülkede bulunan Ticaret Müşavirlikleri tarafından onaylanmalıdır. Faaliyetlerin Ticaret Bakanlığının hedefleri doğrultusunda seçtiği ülkelerden birinde aktif olması durumunda destek oranı 10 baz puan kadar artar.

Ticaret Bakanlığı Kümelenme Yaklaşımı Nedir?

Bir faaliyet kolunda ustalaşmış bir firmanın diğer firmalar ile birlikte oluşturduğu bilinçli, iş birliği yaratma becerisi olan gruplara küme denir. Kümeye dâhil olan parçaları bir arada tutan şey güven ve iş birliğidir. Kümelenme yaklaşımı en basit tabir ile küme içinde bulunan grupların birbirlerinden beslenip büyümeleri ve birbirlerine destek olmalarını kapsamaktadır. Küreselleşen dünyada KOBİ’ler için ihracat pazarlarına ulaşmak büyük önem taşır. Fakat birçok KOBİ için ihracat ciddi riskleri olan bir iş olarak kabul görür. Küme yöntemleri ise bu riskleri en aza indirmeyi hedef alıyor. Kümeler içinde KOBİ’ler daha güvenli ve entegre çalışabiliyor.

Ticaret Bakanlığı AB Projeleri Nelerdir?

Ab projesi,  Avrupa Birliği’ne tam ya da aday üye olan ülkelerin, Avrupa Birliği tarafından fonlanarak geliştirdikleri projelerdir. Türkiye ise Avrupa Birliği üyeliğini hedefleyen bir ülke olarak AB desteğinden yüksek düzeyde faydalanan bir ülkedir. Avrupa Birliği aday ülkelerin üyelik için hazırlanma süreçlerinde onlara çeşitli destekler sağlar. Ab projeleri de bu desteklerdendir.

Ulusal Destek Programları

 • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
 • 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
 • 1512 – Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
 • 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
 • 1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)
 • 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 • 1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
 • 1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı
 • 1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
 • 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

SSS

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Nedir?

Destek yönetim sistemi, başvuruları çevrim içi ortamda iletilip, başvuru sonuçlarının da takip edilebileceği bir uygulamadır. Destek yönetim sistemi üzerinden yapılan proje başvurularında sırayı takip ederek zorunlu kısımların doldurulması gerekmektedir. 

Ur-Ge Kapsamında hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • İhtiyaç analizi desteği
 • Tanıtım desteği
 • Eğitim ve danışmanlık desteği
 • Yurt dışı pazarlama desteği
 • Alım heyeti desteği
 • İstihdam desteği
 • Bireysel danışmanlık desteği

Yeşil Pasaport Desteğini Kimler Alır?

Son 3 sene içerisinde 1.000.000 dolarlık ihracat yapan firmalara ihracatın oranına göre en fazla 5 personel olacak şekilde yeşil pasaport desteği yapılmaktadır. 

Ticaret Bakanlığı Ne Kadar Teşvik Desteği Veriyor?

Ticaret Bakanlığı şirketler için %60 destek verirken iş birliği kuruluşları için ise %75 oranında destek vermektedir. Yıllık en fazla 200.000 Amerikan doları kadar destek sağlamaktadır. 

Devlet hangi sektörlere destek veriyor?

Devlet tarafından en çok desteklenen sektörler; tarım, hayvancılık, endüstri, turizm, enerji ve ar-ge sektörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ticaret Bakanlığına Proje Başvurumu Nereden Yapabilirim?

Yararlanıcı kişilerin başvurularını Ticaret Bakanlığı’na DYS üzerinden kendi adlarına yapmaları gerekmektedir. İşbirliği kuruluşlarının ise başvurularını Ticaret Bakanlığı’na KEP üzerinden iletmeleri gerekiyor.

Uzmanımıza Danışın