07
12
2019

Sağlık Turizmi Tanıtım ve Kira

 

“Günümüzde, daha kaliteli sağlık hizmetini, daha uygun fiyatlarla ve daha kısa bekleme süreleri içerisinde almak amacıyla sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon insan trafiğinden söz edilmektedir. Dünyadaki sağlık turizmi harcamaları ise yaklaşık 500 Milyar Dolar ile ifade edilmektedir. Bu rakamın 2023 yılında 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.”

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın kendi internet sitesinde yer alan bu sayılar bize sağlık turizmi sektörünün büyüklüğünü ifade eder. Sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olduğu ülkemiz bulunduğu konum itibariyle gerek Orta Doğu gerek Afrika gerekse Avrupa ülkelerinden oldukça yoğun hasta akımına uğramaktadır. Bu bağlamda atılacak her hamle ülkemize döviz girdisini artıracak olması sebebiyle önem arz eder.

Ticaret Bakanlığı ise her bir kurum veya kuruluşun bağlı olduğu ihracatçı birlikleri aracılığıyla başvuruları toplayarak bu tür döviz kazandırıcı faaliyetlere farklı başlıklarda destekler sunar.

Sağlık Bakanlığı’nca yetkili kılınan kurum ve kuruluşların tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri tanıtım desteği kapsamında kira giderleri ise kira desteği kapsamında 48 ay boyunca desteklenebilir.

Tanıtım destekleri elektronik ortamlarda ve arama motorlarında verilecek reklamlarını, radyo ve televizyon reklamlarını, tanıtım materyallerini kapsamakta ve bu harcamalar için %60 oranında ve yıllık 400.000 $ gibi yüksek bir meblağa kadar destek alınabilir.

Birim kira desteği kapsamında ise doğrudan yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ya da şubeler aracılığıyla açılan birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları için %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 $ destek alınabilir.