31
12
2018

SERKA, TURİZM YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI İLE 600.000 TL’YE; KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İLE 1.500.000 TL’YE KADAR DESTEK VERİYOR.

 

ğrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinde hizmet veren Serhat Kalkınma Ajansı iki farklı mali destek programı yayınladı.

Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla KOBİ’lere 600.000 TL’ye kadar destek verecektir.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına 1.500.000 TL’ye kadar destek verecektir.

 

Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı detayı için tıklayınız


Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı detayı için tıklayınız.