24
01
2019

DOĞAKA HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE OSMANİYE İLLERİNDEKİ KOBİ’LERE VE KAMU KURUMLARINA YÖNELİK 4 FARKLI DESTEK ÇAĞRISI YAYINLANDI.

 

İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MESLEK) ile mesleki eğitimle ilgili kurumların ve yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirerek bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. 1.000.000 TL’ye kadar hibe verilmektedir.

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı ile ekonomik kalkınma için imalat sanayi ve turizm yatırımları özelinde; sosyal kalkınma için fiziki altyapı ve sosyal donatı yatırımları özelinde az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 400.000 TL’ye kadar hibe verilmektedir.

Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile TR63 Bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 700.000 TL’ye kadar hibe verilmektedir.

 

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma) detayı için tıklayınız.

 

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma) detayı için tıklayınız.

 

İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı detayı için tıklayınız.

 

Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı detayı için tıklayınız.