23
07
2019

OKA ( ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI), AMASYA, ÇORUM, SAMSUN VE TOKAT İLLERİNE YÖNELİK 3 FARKLI MALİ DESTEK PROGRAMI YAYINLADI.

 

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İllerini kapsayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı;

Kırsal Kalkınma Ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında, Bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve kırsalda tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesi amacıyla 500.000 TL’ye kadar,

 

Mesleki Ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, mesleki eğitim kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırılması amacıyla 500.000 TL’ye kadar,

 

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesi ve bölgenin turizm gelirlerinin artırılması amacıyla da 2.000.000 TL ‘ye kadar hibe desteği sunmaktadır.

 

Programların detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Mesleki Ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kırsal Kalkınma Ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı