Yönetim Sistemi Belgelendirmeleri

İşletmemizin ilgili alanlarda yönetim kalitesinin uluslararası standartlarda olduğunu kanıtlayan yönetim sistemi belgelendirmelerinde danışmanlık desteği sağlıyoruz.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.


✔ Sistemin iyi planlanması, işlem maliyetlerini azaltır.

 ✔ Müşteri memnuniyetinin artırılması sonucunda bağlılıkta artış sağlar.

 ✔ Birimler arası sorunların çözümünü sağlayacak olması nedeni ile verimlilikte artış sağlar.

 ✔ Kuruluşun prestiji artırır.

 ✔ Kurumsal kimlik oluşturulması, müşteri portföyünün artmasına sebep olur.

 ✔  Personelin üretim süreçlerine etkin katılımının sağlanması sonucunda motivasyonlarında yükselme meydana getirir.

 ✔  Tüm üretim sürecinin yönetim tarafından kontrol edilebilirliğini kolaylaştırır.

 ✔  Kuruluşun rekabet edebilirliğini arttırır.

 ✔ Çalışanlarda çevre bilincinin oluşturulmasını,

 ✔  Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun sağlanmasını,

 ✔  Çevresel performansın arttırılmasını,

 ✔  Uluslararası rekabette avantaj oluşturmasını,

 ✔  Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve /veya azalmasını,

 ✔  Enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesini sağlar.

 ✔ Gıdadan kaynaklanan rahatsızlıkların azalmasını sağlar.

 ✔  Müşteri memnuniyetini artırır.

 ✔  Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunarak verimliliğin artırılmasını sağlar.

 ✔  Belgelendirmenin iyileştirilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır.

 ✔  Gıda prosesinin her aşamasında organizasyonun oluşturulmasını sağlar.

 ✔  Denetimlerde karşılaşılan uygunsuzlukların en aza indirgenmesini sağlar.

 ✔ Bilginin bir sistem tarafından korunmasını sağlar.

 ✔ Kuruluş, rakiplerine göre müşteri portföyünde artış sağlar.

 ✔ Yasal takipleri önlemiş olur.

 ✔ İşin sürekliliğini garanti altına almış olur.

 ✔  Riskler en aza indirgenmiş olur.

 ✔ İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar.

 ✔ Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.

 ✔ Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.

 ✔ Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlar.

 ✔ Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır.

 ✔ Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.

 ✔ Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.

 ✔ İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar.

 ✔ Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.

 ✔ Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.

 ✔ Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlar.

 ✔ Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır.

 ✔ Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.

 ✔ Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.

Tüm sorularınız için bize buradan ulaşabilirsiniz

İletişim

Diğer Hizmetlerimiz