AR-GE & TASARIM MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge & Tasarım Merkezi Danışmanlığı

AR-GE MERKEZLERİ

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

TASARIM MERKEZLERİ

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükel¬lef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşde¬ğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.


5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile;

  • Teknolojik bilgi üretilmesini,
  • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
  • Ürün kalitesi ve standardının yükseltmesini,
  • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
  • Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması,
  • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amaçlanmıştır.

 

AR-GE MERKEZİ VE TASARIM MERKEZİ OLMANIN AVANTAJLARI


AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ 
Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların TAMAMI kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.

GELİR VERGİSİ STOPAJI
Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95, yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90, diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı, personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde ayırdıkları süre oranında istisna edilir.

TEMEL BİLİMLER PERSONEL İSTİHDAM TEŞVİĞİ
Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu personel için o yıl belirlenmiş olan BRÜT ASGARİ ÜCRET kadar teşvik sağlanır. Teşvik süresi 2 sene olup destek alınacak en fazla personel sayısı toplam personel sayısının ’unu geçemez.

DAMGA VERGİSİ TEŞVİĞİ 
Bu kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları süre oranı üzerinden hesaplanan DAMGA VERGİSİNİN TAMAMI teşvik kapsamındadır.

SİGORTA PRİM DESTEĞİ
Bu kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN %50’si teşvik kapsamındadır.

GÜMRÜK VERGİSİ TEŞVİĞİ 
Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Detaylı bilgi almak ve Ar-Ge&Tasarım merkezi uygunluk tespiti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Tüm sorularınız için bize buradan ulaşabilirsiniz

İletişim

Diğer Hizmetlerimiz