PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kosgeb Destekleri

KOSGEB’in mevcut durumda KOBİ’lere sağladığı destek programları aşağıda yer almaktadır:


Hangi Destekleri Alırım?

Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Kuruluş ve Performans Destekleri:

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği:

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi için 100.000 TL,
Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi için 200.000 TL,
Yüksek Teknoloji Düzeyi için 300.000 TL limitli destek sağlanır.

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği: % 75 oranında 10.000 TL’ye kadar destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM'de/TEKMER’de yer alan işletmeler.

Hangi Destekleri Alırım?

9 farklı destek türü vardır.

Kimler Başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip işletmeler

Hangi Destekleri Alırım?

Bu program için yayınlanan çağrılara göre değişen şekilde

   • Makine-teçhizat,

   • Belgelendirme,

   • Tanıtım,

   • Personel istihdamı

gibi destek unsurlarına yönelik olarak geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlanır.

Kimler Başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip işletmeler

Hangi Destekleri Alırım?

   • İşlik desteği

   • Kira Desteği

   • Makine-Teçhizat Desteği

   • Personel Gideri Desteği

   • Başlangıç Sermayesi Desteği

   • Proje Geliştirme Desteği

Kimler Başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan Türk Ticaret Kanununda tanımlı Gerçek veya Tüzel kişi statüsüne sahip işletmeler

Hangi Destekleri Alırım?

Teknolojik ürün ihracatını artırmak için teknolojik ürün yatırımları 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Kimler Başvurabilir?

   • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

   • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

   • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

   • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

   • Patent belgesi ile koruma altına alınan,

   • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

   • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler

Hangi Destekleri Alırım?

Destek çağrısında belirlenen stratejik ürünlere ilişkin

   •  Makine-teçhizat desteği

   •  Yazılım gideri desteği

   •  Personel gideri desteği

   •  Bilgi Transferi desteği

   • Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği

   • Hizmet alımı desteği verilir.

Kimler Başvurabilir?

Bir büyük işletme ile işbirliği yapan KOBİ’ler

Hangi Destekleri Alırım?

Finansman sorunlarının çözümü için KOSGEB tarafından belirlenen başlıklarda faizsiz kredi verilir.

Kimler Başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan Türk Ticaret Kanununda tanımlı Gerçek veya Tüzel kişi statüsüne sahip işletmeler

Tüm sorularınız için bize buradan ulaşabilirsiniz

İletişim

Diğer Hizmetlerimiz