PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Avrupa Birliği Destekleri

Avrupa Birliği, birliğe katılım sürecinde olan ülkelerin bu süreçlerine gerek teknik gerekse mali destek sağlayarak uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla çeşitli konularda destekler sunmaktadır.

Bu desteklerden bazıları şu şekildedir:


Her bir proje için en az  250 bin Avro hibe desteği sağlanmasını öngören bu programın amacı nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek vermektir.

Her bir proje için en az  60 bin Avro ve en fazla 130 bin Avro hibe desteği sağlanmasını öngören bu programın amacı AB katılım sürecinde Türkiye’nin yerel düzeydeki idari ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla destek vermektir.

Her bir proje için en az  60 bin Avro ve en fazla 150 bin Avro hibe desteği sağlanmasını öngören bu programın amacı politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimine destek vermektir.

Her bir proje için en az  60 bin Avro ve en fazla 200 bin Avro hibe desteği sağlanmasını öngören bu programın amacı Türkiye ve AB Üye Ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunu geliştirmektir.

Ulusal Ajans tarafından yürütülen aşağıdaki başlıklarda kamu kurum ve kuruşları ile yerel yönetimler, istihdam hizmeti sağlayıcıları, sosyal ortaklar, özel sektör kuruluşları, STK’lar, yükseköğretim kurumları ve araştırma enstitülerinin başvurusuna açık destekler bulunmaktadır:

   • Gençlik değişimleri

   • Avrupa Gönüllü Hizmeti

   • Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

   • Yapılandırılmış Diyalog

Tüm sorularınız için bize buradan ulaşabilirsiniz

İletişim

Diğer Hizmetlerimiz