PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

TÜBİTAK Destek Programları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK, mevcut bilimsel araştırmaları desteklemekle birlikte günümüzde bilimsel destekler dışında teknolojik ilerlemeyi desteklemek amacıyla AR-GE destekleri de sunmaktadır.

Prowin Danışmanlık olarak bu desteklerden faydalanmanıza yardımcı oluyoruz. Desteklerden faydalanmak için bize ulaşabilirsiniz.


1995-2010 yılları arasında TÜBİTAK ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmüş olan bu program, günümüzde  firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin AR-GE yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla yalnızca TÜBİTAK desteğiyle sürdürülmektedir.

     • Katma değer yaratmayı hedefleyen tüm sermaye şirketlerinin başvurusuna açıktır.

     • İlgili yönetmeliklere uygun AR-GE projeleri %60’a varan oranlarda hibe ile desteklenebilmektedir.

     • Personel giderleri, proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri desteklenir.

     • Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Bu programın ana amacı KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılmasıdır. Bu destek ile KOBİ’lerin AR-GE faaliyetlerinde daha etkin bir biçimde yer alması istenir.

  • Tüm KOBİ’ler başvurabilmektedir.
  • Destek üst limiti 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
  • Destek süresi azami 18 aydır.
  • Destek oranı % 75’tir.
  • Bütçe ve azami oranlar Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
  • Bu destek için başvurular her gün açıktır ve eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır.

Program kapsamında AR-GE ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara, EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi uluslararası destek programlarında destek sağlanması hedeflenmektedir.

  • Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilir.
  • Programın destek oranı her dönem için sabit olup Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.
  • Destek süresine ve proje bütçesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
  • Bu destek ile yeni teknolojilere ve yeni pazarlara erişim imkanı artacak ve daha yenilikçi ürünleri daha kısa sürede geliştirme imkanı doğacaktır.

Sürdürülebilirliğin ve teknolojik gelişimin esas hedef olduğu bu destekle,

 ✔ Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması,

 ✔  Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi,

 ✔  Özgün teknolojilerin geliştirilmesi,

 ✔ Teknolojik gelişimde ivme kazanılması amaçlanmaktadır.
 

    • Destekler Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ’ler için değişkenlik göstermektedir. Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz destek verilmektedir.
    • Kuruluşlara genel gider desteği uygulanmaktadır.
    • Destek süresi ve limitleri her çağrıda ayrıca belirtilir.
    • Destek unsurları olarak personel giderleri, seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri, yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri, projenin AR-GE faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri  belirlenmiştir.

Desteğin temel amacı bilim insanlarını destekleyerek ülkemizin bilim ve teknoloji alanında küresel çekim merkezi olmasını sağlamaktır. Bu program kapsamında ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı AR-GE Laboratuvarlarının çağrılarda belirlenen giderleri geri ödemesiz olarak desteklenir.

  • Son 3 yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğu en az %1 ve son 3 yıldaki net satış ortalaması en az 2 Milyar TL olan kuruluşlar, TEYDEB’e niyet beyanında bulunarak süreci başlatmaktadırlar.

  • TEYDEB Yürütme Komitesi’nin niyet beyanını uygun bulması halinde bu programa başvuru yapılabilir.

  • Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık bu destek kapsamında öncelikle alanlar olarak belirlenmiştir.

  • Desteğin süresi 5 yıl olmakla birlikte Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla 5 yıl daha uzatılabilir.

  • Destek kapsamında Personel Giderleri, Danışmanlık ve Eğitim Giderleri ve Genel Giderler başlıkları altında belirtilen giderler desteklenebilir.

  • Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan AR-GE Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir takvim yılındaki destek tutarı 10 Milyon TL’yi geçemez.

Tüm sorularınız için bize buradan ulaşabilirsiniz

İletişim

Diğer Hizmetlerimiz