PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı, ülkemiz ekonomik gelişimine ve sosyal refahına katkı sağlamak amacıyla dış ticaret politikaları kapsamında destekler sunmaktadır. İhracata başlamak ve ihracat kapasitelerini geliştirmek isteyen firmalar 500.000 Amerikan Doları’na kadar varan bu desteklerden faydalanabilir.


Yurt dışı pazar araştırmasına yönelik gezilere % 70 oranında ve gezi başına 5.000 ABD Doları destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler

E-ticaret sitelerine üyelik bedelinin %80’i oranında desteklenir.

Kimler Başvurabilir?

İşbirliği kuruluşları

Yurt dışı pazarlarına giriş amaçlı hazırlanacak raporun giderleri ile şirket alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin şirketler için % 60; işbirliği kuruluşları için % 75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $ destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

İşbirliği kuruluşları ve Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler

Teknoloji transferi sağlayacak yurt dışındaki şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 $ destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler

Teknoloji transferi sağlayacak yurt dışındaki şirketlerin alımına yönelik kredi faiz giderlerine ilişkin kredi puan desteği verilir.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve 100.000 ABD Dolarına kadar; alım heyeti programlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 

Kimler Başvurabilir?

İşbirliği kuruluşları

Kimler Başvurabilir?

     • İhracatçı Birlikleri

     • Sanayi/Ticaret Odaları

     • TOBB, TİM, DEİK

     • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

     • Organize Sanayi Bölgeleri

     • Endüstri Bölgeleri

     • Sektörel Üretici Dernekleri

     • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri(SDŞ)

     • İmalatçıların Kurduğu Dernek- Birlik veya Kooperatifler
 

Hangi Destekleri Alırım?

 

Kimler Başvurabilir?

İhracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden kuruluşlar (federasyon, birlik, dernek) ve İhracatçı Birlikleri

Hangi Destekleri Alırım?

     •  Sektörel fuar için 75.000 TL’ye; genel nitelikli fuar için 50.000 TL’ye kadar destek alınabilir.

     •  Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlara katılım 250.000 TL’ye kadar desteklenebilir.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler

Hangi Destekleri Alırım?

-Yurt dışında kiralanan mağazai ofis, showroom, depo ve reyon kiraları 4 yıl boyunca azami 120.000 ABD Dolarına kadar sınai ve ticari şirketleri için %50; ticari şirketler iin % 40 oranında desteklenir.

Kimler Başvurabilir?

Yurt dışında birimi olan veya olmayan Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler

Hangi Destekleri Alırım?

-Elektronik ve basılı tüm tanıtımlar, SMS&MMS gönderimleri 4 yıl boyunca % 60 oranında desteklenir.

Kimler Başvurabilir?

Yurt dışı marka tescil belgesi olan Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler

Hangi Destekleri Alırım?

   • Yurt dışı marka tescil belgesinin korunmasına ilişkin giderler 4 yıl boyunca yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında desteklenir.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler ile ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri

 

Hangi Destekleri Alırım?

   • Turquality veya markalaşma desteği kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamalar, sertifikasyona ilişkin giderler, moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/şef/aşçı istihdamına ilişkin giderler, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, firmaların yurtdışı birimlerine ilişkin giderleri ve yönetim, tasarım, hukuk, bilişim konularında alınan danışmanlık hizmeti giderleri desteklenir.

 

Prowin Danışmanlık olarak bu desteklerden faydalanmanıza yardımcı oluyoruz.

Desteklerden faydalanmak için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm sorularınız için bize buradan ulaşabilirsiniz

İletişim

Diğer Hizmetlerimiz